Året rundt i Gludsted Plantage

Forår

Sneen smelter, og livet og farverne begynder at myldre frem i plantagen. I marts føder og opfostrer grævlingen sine to til tre unger i hulen, men ungerne får først lov til at komme uden for graven i maj. Lidt senere – i april eller maj – kommer ulvens unger til verden. Typisk kommer de i kuld af fire til seks hvalpe. De røde skovmyrer samler sig i de tidlige forårsmåneder på toppen af boet for at varme sig.

Sommer

Sommeren står i ynglens tegn. Grævlingeungerne er blevet store nok til at søge føde med moderen. Deres måltider kan både være planter og kød. Natravnens yngletid er i fuld gang, og i de tidlige nattetimer lyder hannens snurrende sang. Fuglen kan normalt nå to kuld om året, da hannen overtager yngelplejen, når ungerne er to uger gamle. Kronvildtets kalve bliver sat i juni.

Efterår

I efteråret får Gludsted Plantage en ny type indbyggere: Mennesket. Bær- og svampesamlere tager madkurven over armen og nyder jagten på de små lækkerbidsker. I september kan svampejægerne ofte høre kronvildtets brunstbrøl. Men hvor kronvildtet gør klar til parring og den kommende vinter, pakker den rødryggede tornskade og natravnen sydfrugterne og flyver mod Afrika – den rødryggede tornskade flyver små 10.000 kilometer på sin tur til Sydafrika.

Vinter

Sneen lægger sig som en dundyne over træerne og heden, og dæmper alle lyde i Gludsted Plantage til et absolut minimum. I de allerkoldeste tider sover egernet flere dage i træk. På milde vinterdage snuser det sig frem til et af sine forråd. Grævlingen sover også om vinteren. I efteråret spiste den sig stor og tyk, men alligevel kan den bruge en vinternat på at finde lidt føde, inden den kravler ned i graven igen for at sove.