Guide til Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Isbjerg ved Nors Sø. Foto: Lars Gundersen

I den allernordligste del af Nationalpark Thy finder du Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage, som repræsenterer alle de karakteristiske natur- og landskabstyper, som forekommer i nationalparken. Vildtreservatet er Danmarks største klithede med en mosaik af klitsøer, store flade sletter og vældige klitformationer så langt øjet rækker.

SEVÆRDIGHEDER

AKTIVITETER

DYR

PLANTER

ÅRET RUNDT

HISTORIE

PRAKTISK