Aktiviteter i Himmelev Skov

Vandreture

Der er rig mulighed for mange og varierede vandreture i Himmelev Skov. Der er anlagt veje rundt i hele området, og der er sti rundt om Kildemosen. Du kan også finde dine egne veje og stier rundt i terrænet.

Orientering

Du kan løbe orientering i Himmelev Skov.

Gå ind på www.findveji.dk eller på www.okr.dk og download kort og info om alle de forskellige baner.

Du kan starte tre forskellige steder, og fra alle tre steder udgår der tre forskellige baner: en kort, en mellemlang og en lang. Den korteste bane er på 2,2 km, og den længste er på 6 km. Du kan selvfølgelig kombinere banerne efter eget behag. Der er i alt opsat 20 poster på røde pæle.

Natur-fitness

Skovfitness er en anden mulighed for at opbygge muskler samtidig med, at man får en løbetur og nyder naturen. Ruten er på 4,8 km, og undervejs er der opsat 15 forskellige træningsredskaber. Det er alt fra balancepæle til svingtove og armgangsstolper. Alle redskaber er lavet i naturens egne materialer.

Banen er åben døgnet rundt, året rundt og du kan sammensætte dit eget træningsprogram efter humør og dagsform. Der er mulighed for at træne såvel styrke som smidighed og udholdenhed. Der er startsteder med skilte ved Slæggerupstien, ved Herregårdsvej og ved P-pladsen på Store Valbyvej nord for Østre Ringvej. Ved hvert redskab er der info om, hvordan man skal anvende redskaberne.

Med hund

Der er hundeskov to steder i Himmelev Skov. Det er lige syd for Østre Ringvej ved Torndyssestien og syd for Kildemosen længst nede i det sydlige hjørne af skoven. Her må din hund gå løs, hvis du har den under kontrol. Du er også velkommen til at tage din hund med i de øvrige dele af skoven, men her skal den være i snor.

Læs mere om regler for at lufte hunde i naturen.

Til hest

Der er anlagt ridestier rundt i terrænet. Til gengæld må du ikke ride på grusvejene. De kan ikke tåle det. Du må også gerne ride ude på de åbne sletter.

Se ridestierne på kortet og læs mere om reglerne for ridning i Himmelev Skov

På cykel

Der er afmærket et mountainbike-spor på 8 km i Himmelev Skov. Sporet er hårdt og knoldet, så tag lidt af trykket ud af slangen, inden du giver dig i kast med ruten. Du kan eventuelt fortsætte turen gennem Roskilde og ud til Boserup Skov, der ligger lige vest for byen. Her er der også en MBT-rute.

I øvrigt må du cykle på alle veje og stier i området.

Med fiskestang

Du kan bl.a. fange karper og aborrer i søerne Fanen og Noden. Fiskeriet er frit, men hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have et fiskekort.

Du kan købe et fiskekort på www.fiskekort.dk

På jagt

Himmelev Skov er en af de unge skove, hvor Naturstyrelsen lejer jagtretten ud til private. Det gælder udelukkende det endnu isolerede område, der ligger ud mod Slæggerupvej. Der gælder helt særlige regler for jagten. Det er kun rådyr, der må jages. Om foråret er det bukkejagt, og i efteråret jagt på voksne dyr og lam. Jagtretten gælder én dag i november, december og januar. Bukkejagten er hver dag fra den 16. maj til 15. juli og skal ske fra solopgang til kl. 7 morgen for ikke at genere skovens øvrige gæster.

Overnatning og bålpladser

Der er flere muligheder for at slå lejr og holde picnic i Himmelev Skov. I den nordlige ende er der en primitiv lejrplads ved søen Fanen, hvor du frit kan slå lejr for en nat eller to. Syd for Herregårdsvej er der to bålpladser. Ved Kildemose Bæk er der en lejr. Den ligger på et kommunalt ejet areal og administreres af spejderne.

Geocaching

Du kan gå på skattejagt i Himmelev Skov.

Gå ind på www.geocaching.dk og se, hvor der er cacher.