Historie - naturområdet Hov Vig

Udsigt over Hov Vig. Foto: Peter Helles Eriksen

Historie

Et fund af en pilespids sydvest for Nakke by viser, at der har været stenalderjægere i tiden 11.400-10.500 før vor tid. Nogle af de første jægere, der kom til Danmark, efter at isen begyndte at trække sig tilbage for ca. 15.000 år siden, lagde åbenbart vejen forbi Nakke-halvøen.

Ved slutningen af jægerstenalderen – for ca. 6000 år siden – lå Hov Vig under vand. Odsherreds øverste spids bestod af en række øer, og Hov Vig var ikke en blindtarm til Nykøbing Bugt, men åbent farvand ud til Kattegat.

Igennem hele stenalderen og bronzealderen er der masser af fund af bl.a. stenøkser fra området. Der har fx været en boplads i Ertebølle-tiden, 5.400-3.900 f.v.t. ved Slettrebakke.

Der er også flere fund fra såvel bondestenalderen som fra bronzealderen i området. Der er ingen tvivl om, at det har været et godt sted at bo.

Fra Mårbjerg, der ligger 28 meter over havet, kan du stadig fornemme de gamle kystskrænter i landskabet. Her ligger også flere gravhøje fra bronzealderen, der i sin tid har ligget ud til havet.

Vikingernes havn Isøre

I vikingetiden var vandstanden stadig over den nuværende, og man mener, at vikingernes havn Isøre har ligget nord for Hov Vig. Enkelte placerer endda havnen, hvor vikingerne samledes for at gå i leding – på krigstogt – ved Nakke. Isøre var ifølge krønikeskriveren Saxo Danmarks første fælles tingsted, hvor kongerne Harald Hen og Niels blev kåret i 1076 og 1104.

Sandflugten hærger

I 1500-tallet begynder sandflugten at hærge området. Man mener, at årsagen bl.a. er befolkningstilvækst og intensiv græsning i området. Tilsammen med en tidligere landhævning betyder det, at landet lukker sig ud mod Kattegat, og at det lavvandede vådområde ved Hov Vig dannes.

Efter at Danmark taber krigen mod Tyskland i 1864 og dermed mister Slesvig og en stor del af Sønderjylland, opstår tanken om at inddæmme Hov Vig og derved skabe nyt land. ”Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes” lyder parolen. Og på nogle få år bliver diger og dæmning bygget fra Nakkesiden ind over Ringholm og videre ind til Nykøbing Fjord havn.

Havet bryder igennem digerne

Området tørlægges, men ved en kraftig storm i julen 1902 bryder vandet gennem digerne, og området ved Hov Vig bliver atter oversvømmet. Af en eller anden grund opgiver man tanken om at dyrke landbrug på arealet. Man reparerer dæmningen og bevarer slusen ud til fjorden. Men man tørlægger ikke området.

Et åleeventyr

I stedet fyldes vigen med ål, og et sandt åleeventyr tager sin begyndelse. Det lille rygehus er det eneste der er tilbage som vidne om åletiden.

Beskyttet vildtreservat

I 1979 køber staten området, og i de følgende år bliver der opkøbt mere jord på Nakkehalvøen. I dag består Hov Vig naturområde af store sammenhængende vådområder omkranset af rørskove, enge, overdrev og en helt ny skov, der blev plantet i 1994 lige syd for Nakke by.

Store dele af området er i dag et fredet vildtreservat og Natura 2000 beskyttet. Det vil sige, at såvel naturen som en række arter – fx skeand og hvinand – nyder særlig beskyttelse. Men området er i det hele taget et paradis for fugle.

Fuglekiggere og -fotografer kommer langvejs fra for at iagttage det rige fugleliv. Og selv om færdsel ikke er tilladt i store dele af reservatet, kan man takket være Hovvigvej og de markerede vandreruter komme helt tæt på fuglene.

Om navnet Hov Vig

Oprindelig har Hov Vig kun heddet Hov. Betydningen er usikker. Det kan hentyde til et gammelt ord for kar, der går på vigens form eller et lille primitivt havneanlæg. En anden mulighed er, at Hov hentyder til det gamle ord håb, der betyder ”lille vig, nor”.