Aktiviteter på Kalø

Kalø rummer en række faciliteter, der understøtter aktiviteter. Fx går National Cykelrute 5 igennem, gulprik-mærkede vandreruter, specielle ridestier, en simpel lejrplads (skal bookes), et fugletårn, et besøgscenter med udstilling samt en del picnic-steder med bord-bænkesæt.

Besøgende gæster ved Kalø Slotsruin. Foto: Per Fløng

Vandring

Nærområdet: Hele Kalø-området gennemkrydses af gode vandrestier, opmærket med gule prikker. De er vist på kortet i Naturstyrelsens miniguiden. Tre af ruterne (Ringelmose Skov, Hestehave Skov & Kalø Slotsruin) kan du også få på Nationalpark Mols Bjerges gratis smartphone-applikation, hver med historier til 5-6 særlige steder undervejs, men også med konkurrencer med spørgsmål og tre svarmuligheder.

Ud af området: Den regionale vandrerute "Molsruten" (fra Århus over Kalø til Grenå) følger Kalø Vig-kysten, også rundt om Hestehave og Ringemose Skov. Den er skiltemærket og er en del af den europæiske fjernvandrerute E1. Den lokale vandrerute "Kaløstien" forbinder Kalø i syd med Ryomgård på Midtdjursland, hvor der er videre forbindelser (trykt folder fra Syddjurs Kommune).

Læs folderen "Stikort Djursland" på syddjurs.dk

Hent den gratis smartphone-applikation

Badning

Der er fint badevand for enhver smag – med hensyn til strandtype, bund, vanddybde og bølger. Sandstrand og ret lavt vand findes lige til venstre ved Kalø Slotsruin p-plads. Helt lavt soppevand med lidt pludret bund findes i den beskyttede lagune vest for dæmningen ud til slotsruinen. Mere dybt, klart og frisk vand, fx til snorkling, findes ved stenkysterne - dels syd for Kalø Slotsruin, dels Hestehave Skovs sydvest-hjørne. Her kan badesko, god balance og svømmeevner støtte den badende.

Fægyden i Ringelmoseskov. Foto: Per Fløng

Sejlads

De mange beskyttede vige giver gode beskyttede sejladsmuligheder – også for hele familien og mindre øvede sejlere, når man i øvrigt følger generelle sikkerhedsregler. Man kan på normale havne-betingelser benytte Nappedam Lystbådehavn, men i roligt vejr kan man også opsøge gode svajepladser. Havkajak-sejlere kan sætte i ved Kalø Slotsruin p-plads, mens lejrpladsen ved Hestehave Skov indgår i netværket af overnatningspladser for havkajak-sejlere fra Århus og til Syddjurs’ kyster.

Læs folderen "Kajakruten langs Syddjurs kyst" på syddjurs.dk

Bål- og overnatningspladser

Kalø har en meget smukt beliggende lejrplads, der dog kræver bookning. Den ligger ved Hestehave Skovs sydlige skovbryn ud mod vandet, lige over for Kalø Slotsruin. Den er primitiv - en bålplads, en udækket grendynge til brændsel og selvgravet latrin (evt. adgang til toilet 1 km mod øst) - resten er bølgeskvulp, udsigt og fuglesang. Mere om overnatning finder du her.

Book lejrplads på book.naturstyrelsen.dk

Læs mere om overnatning i naturen

Cykling

Hele Kalø-området rummer mange gode cykelveje, hvor de mange bakker kræver gode bremser, men også giver sved på panden og store udsigter. Nærområdet: Skovvejene i Hestehave og Ringelmose Skov er generelt brede, jævne og faste, og giver dermed overskud til at nyde den varierede skov, fortidsminder, dufte og terræn. Der er både cykelsti fra Rønde mod syd til Kalø Slotsruin p-plads og forbi Nappedam Lystbådehavn, til Egens Havhuse, såvel som fra Rønde østpå forbi Kalø Hovedgård. Landevejscyklister med gode ben bør lægge ruten fra Egens Havhuse op langs Kalø Gods’ østgrænse (Bjødstrupvej-Forpagtervej), hvor Post Danmark Rundt har haft indlagt bakkespurt.

Ud ad området: Der er gode og smukke cykelruter til og fra Kalø-området. "Østkystruten" (National Cykelrute 5) på stykket Århus-Grenå går lige igennem Kalø. Den Regionale Cykelrute 22 forbinder Kalø-kysten (Ringelmose Skovs sydvest-ende) med Ryomgård og flere regionale cykelruter. Et net af cykelstier langs landevejene leder både mod V (Hornslet-Århus) og NV (Randers), mod NØ (Grenå) og Ø (Ebeltoft) samt SØ (Mols).

Ridning

Man må ride på veje og skovbunden i begge Kaløs skove – her gælder de generelle regler. Skiltede rideruter med faciliteter finder du få kilometer væk i Mols Bjerge.

Læs om ridning i Mols Bjerge

Fiskeri ved kysten. Foto: Per Fløng

Fiskeri mm.

Der er gode og frie fiskemuligheder (med fiskekort) langs kysten, fx når mange havørreder forår og efterår trækker i det kolde vand langs Kalø Vigs kyster. Havørred fanges bedst ved de stenede kystfremspring, fx langs Molsvej mellem Nappedam og Kalø Slotruin p-plads, ude langs borgruinens sydkyst og ved Hestehave Skovs sydvestlige hjørne. Enkelte steder er det også muligt at sætte mindre både i vandet – her fisker du sammen med skarv, marsvin og spættet sæl. Hold god afstand og giv dem fred, specielt ved stenrevet sydøst for Kalø Slotsruin.

Ved disse kyster er der mange spor af Jægerstenalder-folket, der smovsede i fisk, muslinger og snegle. På Kaløkystens lave og rene vand kan du fange strandkrabber, rejer, blåmuslinger og strandsnegle og tilberede delikate måltider – over bål eller derhjemme.

Brug de enkle tommelfingerregler om muslinger for at undgå forgiftning