Året rundt på Kalvebod Fælled

Vestamager

Forår

Andefuglene yngler, gæs og svaner ligger på rede. Piletræerne blomstrer og det lokker sværme af humlebier til. Du kan tappe saft af birketræerne. Brændenælder og skvalderkål er friske og gode til at lave pesto af. 
Harerne får deres første kuld killinger og årets første skrubtudser myldrer til vandhullerne. Sidst på måneden trækker tranerne forbi mod nord.

Rørdrummen pauker ved Hejresøen og Store Høj Sø. Lærke, solsort og stær synger med hver sit næb, og der er fuld fart på viben. Tårnfalken yngler og der er masser af gæslinger, ællinger og svaneunger. 

Fårene, der går ude hele året, begynder at sætte lam, og kreaturerne er vendt tilbage for at tilbringe sommerhalvåret her. De første haletudser kan studeres og på varme dage kommer snogen frem og soler sig. Dådyrhjortene kaster stængerne, det vil sige gevirerne. Hvis du finder en gevirstang, må du gerne tage den med hjem.

Rævene vover sig uden for hulen for at lege. Nattergalen synger, gøgen kukker – nu er der gang i det helt store fuglekor. 
Rørhøgen patruljerer i kanten af rørskoven efter mad. Bierne har travlt og digesvaler og mursejlere propper sig med insekter, mens de første dagsommerfugle lader sig skue. 
Den grønne frø parrer sig og kvækker øredøvende døgnet rundt. 
Hvidtjørnen og gederamsen, som du kan bruge som asparges, blomstrer.

Sommer

Nu er det hyldens tur til at blomstre, mens spindemøllene pakker tjørnene helt ind i deres hvide spind. Dådyrene sætter kalve. Det sker i det skjulte, mens de græssende kreaturer kælver deres kalve midt på engen, så du kan være heldig at opleve det.

De fredede orkideer blomstrer. Det samme gør gøgeurten langs vejene, mens f.eks. ægbladet fliglæbe findes i Pinseskoven. 
Oldenborre og kvægmyg har kronede dage.

Tårnfalkens unger flyver hjemmefra, der er salamandernymfer i vandhullerne og guldsmedene begynder at klække.

I sommeren 2011 så man for første gang den sjældne dagsommerfugl apatura ilia i Pinseskoven. Året efter var der endnu flere eksemplarer af den smukke blåviolette sommerfugl, der er lokket hertil af dens livretter – bævreasp, poppel og pil på fugtig bund – samt det varmere klima. Andre smukke sommerfugle er sørgekåbe og iris.

Græshopperne synger ved at gnide forvingerne hurtigt mod hinanden og snogene er store og drægtige, inden de lægger deres æg.

Der er friske champignoner.

Efterår

Hjejler i titusindvis trækker over Kalvebod Fælled på vej til vinterkvarter i Sydeuropa. Der er ”sort sol” i miniformat, når årets stære slår sig ned for natten i rørskovene, mens de gør sig klar til deres vintertræk. Store flokke af grågæs græsser på engene. Der er gode muligheder for at se havørne. 
Bærrene er modne i de store brombærkrat, som du først og fremmest finder i Pinseskoven. Det er nu og hen i oktober, de orange bær fra havtorn, som du kan bruge til snaps eller i det nye nordiske køkken, kan høstes.

Nu trækker gæssene. Køerne, der har været på græs på Kalvebod Fælled hele sommeren, hentes hjem til Jylland. Dådyrene er i brunst fra midt i oktober til midt i november. For at holde bestanden nede på de 400 dyr, der er plads til på Kalvebod Fælled, afskydes årligt 150-200 dyr. Med den første frost kommer birkenes løvfald i Pinseskoven.

Dådyrenes brunst slutter og vintergæsterne ankommer, f.eks. blå kærhøg og vintermusvåge.

Vinter

Sjaggerne tømmer rødtjørnen for de sidste røde bær, inden de i store flokke trækker længere mod syd. 
Du er velkommen til at hente pynt til dine juledekorationer. Det kan være den særprægede birkesporesvamp, barkstykker, mosser og røde tjørnebær. 
De bedste steder at gå på pyntjagt er Pinseskoven og Fasanskoven.

En stor del af Danmarks samlede bestand af knopsvaner overvintrer ude i Køge Bugt, og ved Birkedammen har troldænderne slået sig ned. 

Der er også store flokke af lappedykkere og skalleslugere. 
Rævene har rolletid – det vil sige, at de parrer sig.

Dagene er blevet mærkbart længere, lyset er vendt tilbage og det samme er de første trækfugle, gæssene. Nu, hvor træerne ikke har blade, kan man se alle fuglerederne, bl.a. i den store rågekoloni tæt på Naturcentret. Musvågen, tårnfalken og vandrefalken står musende i luften på jagt efter mus. Også havørnene er mere synlige. Harerne er begyndt at parre sig.

Ørestaden. Foto: Tobias Markussen