Året rundt ved Køge Bugt

Karlslunde Skov. Foto: Tobias Markussen

Forår

Ølsemagle Revle og Staunings Ø er fantastiske steder at se på fugle. Og  forårstrækket giver ekstra meget at kigge på. Du kan fx se mange forskellige arter vadefugle, der i store flokke søger efter orm, krebsdyr m.m. i lagunens sandbund. Her raster ænder og gæs i store flokke, før de trækker videre mod yngleområderne, og mange rovfugle og ugler jager her.

Ved dæmningen ud til Ølsemagle Revle er der et fugletårn, hvorfra du kan se ud over rørskoven. Her kan du måske også være heldig at høre rørdrummen pauke i marts måned. Den pauker, når den søger mage og skal forsvare sit territorium. Det lyder lidt, som når man puster i en flaske. Lyden kan høres på lang afstand.

Læs mere om rørdrum i Miljøstyrelsens artsleksikon

Der er også mange fugle på engarealerne i Karlslunde, Karlstrup og Engstrup Moser. Fra tidligt forår kan du kan høre lærken, og senere er der nattergale i mosen. Nattergalen har en helt speciel sang, og når du først har hørt den én gang, vil du altid kunne genkende den.

I moserne er der også en stor bestand af frøer og skrubtudser. De holder koncert ved aftentide, og det kan være en temmelig højlydt affære. Og i Karlstrup Kalkgrav er der desuden stor og lille vandsalamander. De er kommet ud af deres vinterskjul og lægger æg i søen. Den store vandsalamander er let at kende. Den er 10-16 cm lang og har en orange bug.

I Firemileskoven og Karlslunde Skov blomstrer anemonerne inden bøgen springer ud i lysegrønt. Og ved kalkgraven og på engene kan du finde orkideer. De elsker den kalkrige undergrund i området. Ved kalkgraven kan du fx finde majgøgeurt. Den hulkravede kodriver dækker store områder på engene med sit gule tæppe, og du kan også finde engblomme, der efterhånden er ret sjælden i naturen.

Ved Karlstrup Kalkgrav kan du gå på fossiljagt og få forsteninger af millioner år gamle havdyr med dig hjem eller måske endda en 50 millioner år gammel hajtand.

Læs folder om geologi og fossiler i Karlstrup Kalkgrav

Sommer

I juni dukker der flere orkideer op. Du kan være heldig at støde på sumphullæbe, der blomstrer i juni-juli.

Læs mere om sumphullæbe på fugleognatur.dk

I skovene er egen også sprunget ud, og hylden blomstrer. Du må gerne plukke hyldeblomster, som du kan lave saft af.

I skoven har rådyrene fået lam, og hvis du er heldig kan du se rævehvalpe, der er ude at lege. Hvis du ser rævehvalpe, så sæt dig helt stille og kig på dem i stedet for at prøve at komme helt hen til dem.

Det er også tid at tage sig en dukkert i Køge Bugt. Sandstranden ude på Staunings Ø og Ølsemagle Revle er fin at bade fra. Og du kan finde læ i klitterne, hvis det blæser.

Du kan med garanti også finde læ i søen i Karlstrup Kalkgrav. Søen er den klareste på Sjælland, men vandet er ofte meget koldt under overfladen. Derfor frarådes det, at man bader i søen. Hvis du er dykker, kan du booke dykning i søen.

Book dykning

I juni kan du se grupper af ederfuglehunner, der holder til på havet sammen med ungerne. Den sjældne sortterne er også set i området, og rovterner er begyndt at optræde især i juli og august i større antal end tidligere.

I juli kan du plukke hindbær i Firemileskoven og Karlslunde Skov, og du kan også finde moreller. Nu er skoven stille. De fleste er ved stranden. Her i Køge Bugt har du alle muligheder for at kombinere skovturen med en picnic og bad på Ølsemagle Revle eller Staunings Ø.

Efterår

Når efteråret melder sig, er det tid at se på fugle. For vadefugle er Ølsemagle Revle en af de bedste rastepladser i Østdanmark, og fra sidst i juli til langt ind i november kan man se tusindevis af vadefugle, der søger føde i området. Store flokke af vibe og hjejle, men også strandskade, klyde, store præstekrav, islandsk ryle, dobbeltbekkasin, storspove, sortklire, rødben, hvidklire og mudderklire ses på revlen. Stort set alle de vadefugle, vi kender i Danmark, kan ses ved revlen. Dertil kommer, at der er masser af ænder og gæs i området.

Fra slutningen af august til langt hen i oktober samles store flokke af stære i rørskoven ved Ølsemagle Revle og Staunings Ø efter solnedgang. Hvis du er heldig vil du kunne se ”sort sol”, når tusindevis af stære flyver i formation over rørskoven og lagunen, hvor de føler sig trygge for rovfugle.

Det er høsttid, og du kan gå om bord i de mange brombær ca. 100 meter syd for den gamle frugtplantage i hjertet af området, hvor Engstrupgård tidligere lå. Hvis det har regnet godt, kan du også gå på svampejagt i skoven. Du må plukke bær og svampe til eget forbrug.

Dyrene har travlt med at samle føde. Du kan høre musene rasle i løvet, og egernet har travlt med at samle nødder til vinteren. De lægger forråd hist og her, men det er ikke altid de kan huske, hvor de har deres spisekamre.

Bladene er faldet af træerne, og frosten har slået til. Så nu kan du høste slåen til snaps eller saft. Slåen skal helst ha'  fået lidt frost for at få den rette sødme.

Karlstrup Kalkgrav. Foto: Tobias Markussen

Vinter

Der er stadig mange fugle i området. De sidste trækfugle er på vej sydpå, og ved dæmningen ved Ølsemagle Revle kan du af og til se isfuglen.

I klitterne kan du se flokke af bjergirisk og snespurv, og den sjældne mosehornugle overvintrer nogle år i området. Du kan også se havørn og vandrefalk i vintermånederne.

Hvis der er sne og frost, kan du også tage en tur ind til den gamle gård Engstrupgård mellem Karlslunde Skov og Firemileskoven. Gården er for længst revet ned og dækket med jord, og udgør nu en meget populær kælkebakke.

Julen nærmer sig, og du er velkommen til at samle kogler, grangrene og svampe i skovbunden. Men husk kun at tage, hvad der ligger på jorden.

Er du til vintersport, kan du også besøge Karlstrup Kalkgrav, hvor du kan dyrke isdykning. Det kræver en tilladelse fra Solrød Kommune.

Hvis der er sne, kan du gå på jagt efter dyrespor. I skoven kan du måske se, hvor ræven har fået sig et måltid mad. Måske er der blodspor i sneen. I januar-februar kan du også høre rævenes parringskald. Det er en skinger og lidt uhyggelig gøen. Hannen og hunnen kalder på hinanden, og man har fundet ud af, at hvert kald er unikt, så rævene kan kende hinanden på lang afstand.

Læs mere om dyrespor