Lynggårdsskoven

Lynggårdsskoven, også kaldet Pedersker Skov, er Bornholms yngste statsskov. Den byder på mange muligheder for at dyrke friluftlivet og bruges flittigt af indbyggerne i Pedersker og omegn. Navnet Lynggårdsskoven knytter sig til en gård, som lå der, hvor skoven blev plantet - men som idag er revet ned.

Find vej

 Parkering

Der findes en parkeringsplads på Ølenevej, og der er adgang til skoven bag brugsen i Pedersker.

Se p-pladsen på Google Maps 

Piktogram med bus Offentlig transport 

Kommer du med offentlig transport kan du tage bus til Pedersker. Se ruter og køreplaner på www.bat.dk.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Den markerede vandrerute i skoven er relativt flad og det meste af ruten er befæstet med knust granit, så den er velegnet til de fleste bevægelseshæmmede.

Bålhytten ligger tæt ved parkeringspladsen, så også den er lettilgængelig for bevægelseshæmmede.

Du er velkommen døgnet rundt til fods overalt på statens skov- og naturområder.

Find vandreruter i området på udinaturen.dk

Du må cykle på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer.

Læs mere om ridning

Din hund er velkommen og skal føres i snor.

Læs mere om hund i naturen 

I Lynggårdsskoven er der både primitive overnatningspladser med shelter, lejrplads til større grupper og fri teltning.

Se alle muligheder på udinaturen.dk

Læs mere om overnatning på nst.dk/overnat 

Oplevelser i Lynggårdsskoven

1. Velkommen til Lynggårdsskoven

Skovens træer er relativt unge, og er en blanding af løv- og nåleskov. De første træer blev plantet i 1994. Skoven blev plantet på land­brugsjord, som Naturstyrelsen købte til formålet. Den nyplantede skov beskytter det grundvand, som udvindes til drikkevand på Smålyngs­værket og fungerer samtidig som rekreativt område for Pedersker og omegn.

Skoven forvaltes som produktionsskov med hugst af træ til energi og tømmer, men der tages hensyn til dyr og planter ved at drive såkaldt naturnær skovdrift, så skoven på længere sigt vil blive "vildere" og mere vari­eret.

Nær bålhytte og shelters står en småbladet lind, som er plantet til minde om skoleinspektør Heinz Hansen (1943-2000), som stiftede Pedersker Lokalforening.

Småbladet lind er en hjemmehørende træart, som findes mange steder i de danske skove. 

2. Den røde rute

I Lynggårdsskoven er der anlagt en ca. 1,5 km markeret rute, som fører rundt i den sydlige del af skoven. Ruten er markeret med røde piktogrammer på pæle og med røde cirkler malet på træer. Underlaget er godt og jævnt og kan gås af de fleste. Enkelte strækninger kan dog være mudrede i årets vådeste perioder.

Du kan starte på ruten ved skovens primære parkeringsplads eller bag brugsen i Pedersker.

3. Friluftsliv

I skoven er der gode muligheder for friluftsliv, både på skovens mange stier og skovveje, og takket være skovens gode faciliteter. Her findes en del skovveje og sti­er, en markeret rute på 1,5 km samt en bål­hytte.

Takket være Pedersker Lokalforening og Sydbornholms Privatskole har skoven også petanquebane, et toilet og en shelter­plads med tre shelters, som kan bookes via udinaturen.dk. Der er vandpost med drikkevand nær bålhytte og shelters.

4. Skovens vandhuller

Der er flere vandhuller rundt omkring i skoven. På kortet er tre af dem markeret. Her kan du se dyr som frøer, salamandre og guldsmede og andre vandlevende insekter. Vandhullerne kan være udtørrede i meget tørre perioder.

5. Åbne arealer

I den nordlige del af skoven finder du flere forskellige åbne arealer med spredte træer. Her er ikke mange stier eller skovspor, men du kan også gå på opdagelse på egen hånd. I statens skove må du færdes til fods udenfor stierne hele døgnet.