Lystrup Skov

Lystrup Skov er på præcis 200 ha og består af en vestlig og en østlig del gennemskåret af en stor eng og mose. 

Skoven er domineret af høje bøge- og egetræer, og enkelte steder er der større partier med gransskov.

Skovens mest markante træ er uden sammenligning den store lind der står i vejkrydset Kratvej/Skovfogedvej. Linden bærer navnet Erhartdts Lind efter den skovfoged, der i sin tid plantede træet.

Engen og en del af mosen bliver afgræsset, så den fine engflora bevares.

I skovens østlige del er der et bålhus, og tæt på dette er der om vinteren mulighed for sus i mederne på kælkebakken ved Kongehøj.

I 2015 blev der etableret et mountainbikespor gennem skoven, Djævlesporet. Sporet er 13-15 km langt. 

Læs mere om Djævlesporet på sporguide.dk

Naturlegepladsen

Hvor Kratvej møder Lystrupvej i skovens sydlige skovbryn er der etableret en naturlegeplads. På pladsen er der bl.a. borde/bænke, vippe, klatrestativ, klatretræ, balancepæle og bålplads. Brænde kan sankes i den omgivende skov.

Læs mere om naturlegepladsen på Udinaturen.dk

Parkering på P-plads lige ved Naturlegepladsen.

Adgangsregler

Der gælder ingen specielle regler for denne skov, og det er således de bestemmelser, der er angivet i Naturbeskyttelsesloven, og den tilknyttede Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, som er gældende.

Vær særlig opmærksom på, at alle steder i denne skov, skal hunde føres i snor.