Praktisk - Nordbornholm og Hammershus

Nordbornholm kortudsnit

Hammershus og Hammershus Besøgscenter

Du finder information om Hammershus og Hammershus Besøgscenter i den digitale guide om Hammershus.

Se den digitale guide om Hammershus

Vandreruter

Der er omkring 20 kilometer afmærket vandrerute på Nordbornholm. Ruterne er markeret med gult på stolper, sten og træer, og er indtegnet på Naturstyrelsens vandreturskort.

Se pdf-kort over vandreruter

Handicap og barnevogne

Naturområderne på Nordbornholm er meget udfordrende for færdsel med barnevogne, for dårligt gående eller kørestolsbrugere. Der er dog strækninger, som er knapt så kuperede og med et godt underlag. Prøv for eksempel strækningen mellem Hammershus og Stenbrudsmuseet Moseløkken eller turen fra Sandvigen til Hammerodde Fyr. Vejen fra Stenbrudsmuseet Moseløkken til Landevejen ved Slotslyngshus og videre til Hammershus er også udmærket, men temmelig kuperet.

Ved Hammersøen findes en handicapegnet fiskebro med borde og bænkesæt.

Læs mere under aktiviteter

Hunde

Hunde må kun færdes på området, hvis de føres i snor.
Ved Madsebakke findes en friluftshegning, hvor hunde må løbe frit, hvis de er under ejerens fulde kontrol.

Læs mere om at have hund med i naturen

Lystfiskeri

Du må fiske fra kysterne, hvis du har gyldigt fisketegn. Eller i Hammersøen med fisketegn og særligt fiskekort.

Læs mere på bornholmsfiskeri.dk

Badning

Ved Sandvigen findes sandstrand og badebro. I den nordlige lave del af Hammerknuden er der flere steder gode badesteder fra klipperne. Hvis man foretrækker ferskvand kan vi anbefale Opalsøen. Vær dog opmærksom på at søen er dyb og derfor kun egnet for badende der kan svømme.

Åben ild

Bål og anden brug af åben ild må kun finde sted på de officielle bålpladser ved Finnedalshytten og ved Opalsøen.

Overnatning i det fri

Der er to forskellige muligheder for at sove i det fri på Naturstyrelsens arealer på Nordbornholm. Der er en teltplads ved Finnedalshuset, og ved Opalsøen findes shelters og bålhytte.

Læs mere under Aktiviteter

Klatring og rappelling

Naturstyrelsen anviser flere steder på Nordbornholm, hvor det er tilladt at klatre.
For alle lokaliteter gælder, at grupper på over fem skal søge om tilladelse og booke tid hos Naturstyrelsen. Mindre grupper på højst fem er også velkomne og skal ikke booke, men de skal vige, hvis stedet er booket af en større gruppe. De samme regler gælder for rappelling.

Læs mere og book klippeklatring

Vis hensyn ved færdsel i skoven

Læs mere om reglerne for færdsel inaturen

Find vej

Det er nemt at komme til Nordbornholm ad landevejene fra hele øen. Området indeholder i alt 10 parkeringspladser.

Se kort over Bornholm på udinaturen.dk

På cykel

To skiltede cykelruter passerer Nordbornholm, det er rute 10 første etape Rønne-Allinge, der er på 24,8 kilometer, og rute 26 Slotslyngen-Almindingen, der er på 24,5 kilometer.

Find cykelruter på bornholm.info

Med bus

Busruter til Nordbornholm: Linje 2 Rønne- Hammershus over Klemensker, Rø og Tejn, samt linje 10: Rønne-Hammershus over Hasle.

Planlæg din rejse på bat.dk


Mere om Nordbornholm og Hammershus:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie