Praktisk - Ringe Skov og Espe Skov

Ringe Skov

Ringe Skov er et natur- og skovrejsningsprojekt vest for Ringe. Ringe Skov grænser op til arealerne ved Ringe Sø og Ringe Golfbane og skaber på den måde forbindelse mellem Ringe by og arealerne mod vest.

Adgangsforhold for handicappede

På de større skovveje i Ringe Skov er det muligt at færdes i kørestol. Terrænet er relativt fladt.

Bål- og lejrpladser

Der anlægges et opholdsareal med grillplads i Ringe Skov i foråret 2015.

Hundeskov

En indhegnet hundeskov på ca. 1 hektar findes i Boltinge Skov ved den sydlige ende af Ringe Skov. Hundeskoven ved Boltinge lukker i 2015, men erstattes af en ny og større hundeskov ved Assensvej.

Hent folder om hundeskoven

P-pladser

P-pladser findes ved Boltingevej lige vest for Boltinge og ved Kaholehaven nær Nordskovvej.

Toiletter

Der findes ikke toiletter ved Ringe Skov.

Espe Skov

Adgangsforhold for handicappede

Naturstien Ringe-Korinth, som løber på et gammelt jernbanetracé, er asfalteret og egnet til færdsel i kørestol.

Bål- og lejrpladser

Ved Naturstien i Espe findes madpakkehus.

Hunde

Ved Espe Skov ligger en indhegnet hundeskov på ca. 3 hektar umiddelbart nord for Assensvej. Hundeskoven lukker i løbet af 2015, men erstattes af en større hundeskov lidt mod øst ved den nye p-plads ved Assensvej.

Hent folder om hundeskoven

P-pladser

P-pladser ved Espe Skov findes på begge sider af Assensvej nord og nordøst for Espe.

Toiletter

Der findes ikke toiletter ved Espe Skov.

Find vej til Ringe Skov

Med bil

Ringe Skov ligger ved Boltinge umiddelbart vest for Ringe på Midtfyn.

På cykel

Den regionale cykelrute 55 (Odense-Svendborg) går gennem Ringe.

Offentlig transport

FynBus rute 332 og 333 kører ad Assensvej. Fra stoppestedet Kildevangen er der ca. 1,5 km til Ringe Skov.

Find vej til Espe Skov

Med bil

Du finder Espe Skov nordøst for Espe og vest for Ringe ved rute 323 Assensvej. Skoven ligger på begge sider af vejen.

På cykel

Naturstien Ringe-Korinth går gennem Espe ad det gamle jernbanespor. Øst for Espe går en sti fra Naturstien mod nord til en gammel grusgrav, der i dag er Espe Tumlepark – et rekreativt område. Herfra er der adgang til Espe Skov.

Offentlig transport

FynBus rute 330 standser tæt ved Espe Skov.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk