1. Højbjerg Skov

Start med at bestige det 29 meter høje bjerg Højbjerg. Selv om du ikke bliver svimmel på toppen, fejler udsigten ikke noget. Herfra kan du se hele skoven, de mange åbne områder og Bregnemosen med en stor skarv-koloni. Der er også et flot vue til Storebæltsbroen og jernbanen, som faktisk deler Højbjerg Skov. Selve Højbjerg er en såkaldt hatbakke, som blev dannet af isbræens bundfald under sidste istid, og som svarer til de mange hatbakker på Langeland. Skoven blev plantet i 2005-2007, og der vil stadig gå mange år, før den bliver voksen. Alligevel er det fascinerende at se, hvor hurtigt det går med at forvandle bare marker til skov, moser, enge og overdrev, hvor en rigdom af planter og dyr snart indfinder sig.

Følg stien over jernbanebroen til Bregnemosen. Her har hundredvis af skarve bygget reder i høje nåletræer, der alle er gået ud på grund af fuglenes stærke afføring. Hyldetræerne ved søbredden har overlevet. Det er tilladt at smide snøren fra fiskebroen, og ellers kan man se dygtige skarv dykke efter fisk. Deres fjerdragt er ikke vandskyende, så efterfølgende sidder de på træerne med udbredte vinger til lufttørring.

2. Musholm kyststi

Musholm er grundlagt af Muskelsvindfonden og kåret som verdens mest tilgængelige ferie-, sport- og konferencecenter for bevægelseshandicappede. Derfor er der selvfølgelig også en særdeles tilgængelig Musholm Kyststi, hvor man med kørestol let kommer rundt i Højbjerg Skov og Halskov Overdrev – endda op på det 21 meter høje Oldenbjerg midt på overdrevet med en storslået udsigt til kysten og Storebæltsbroen. Barnevogn ingen hindring. Det er muligt at fortsætte fra Musholm Kyststi ad almindelige veje østpå til Halseby Sø (3 km).

3. Under Storebæltsbroen

De fleste har kørt over Storebæltsbroen, men de færreste har set bygningsværket fra neden. Det er ganske fascinerende at stå på Halsskovvej direkte under broen, der næsten ligner et stort hangarskib, der sætter fra land. Fra Musholm Kyststi er det en gåtur på 3 km ad Kruusesmindevej langs jernbanen og markveje. Det er også muligt at køre til Isbådsmuseet, Storebæltsvej 122, hvor der er p-plads 100 meter fra Storebæltsbroen.

4. Tårnborg Banke og Halseby sø

Det kan være svært at forestille sig, men Korsør startede faktisk ved det 24 meter høje Tårnbjerg, hvor man kan se ruinerne efter en middelalderborg opført af kong Valdemar den Store i 1100-tallet. Dengang var borgen omgivet af vand på tre sider, fordi Halseby Sø var en del af Korsør Nor. Voldstedet har rester efter en ringmur på ca. 30 x 30 meter, og i midten ses brolægning omkring et kvadratisk tårn på 8 x 8 meter. Langs kysten har der ligget en by med småhuse af bindingsværk, men i 1300-tallet blev skibene så store, at man ikke kunne sejle ind i Korsør Nor, og derfor blev borgen og husene brudt ned og genbrugt til Korsør Slot, hvor den nye by skulle ligge. Tilbage er kun Tårnborg Kirke, som fik lov at blive stående, og det er en interessant middelalderkirke med kalkmalerier i koret fra 1300-tallet.

Det er også værd at følge den hyggelige Kirkestien tværs gennem Halseby Sø, der nærmest er blevet en mose tilgroet af tagrør, dunhammere, buske og træer. Først på sommeren er her høje fuglestemmer fra mange arter af sangfugle som nattergal, rørsanger, sivsanger og rørspurv.

5. Bakkely skov

De første træer blev plantet på Bakkelygårds marker i 1996, og nu er landbrugsejendommen blevet til Bakkely Skov på 62 ha. (0,6 km²). Skoleelever og borgere i Vemmelev var med til at plante træer, og faktisk er hele skoven plantet uden brug af maskiner, og det har givet mindre ukrudt og en skov, der hurtigere er vokset op. Det er en løvskov med eg, ask, bøg, lind, birk og fuglekirsebær, men der er også plantet lidt nåletræer – bl.a. normannsgran. Skoven bruges meget af beboerne i Vemmelev, som har dannet venneforeningen Vemmelev Skovlav. Der er indrettet skovstue, festplads, madpakkested, shelterplads, picnicplads, hundeskov og endda et suttetræ, hvor små børn tager afsked med sutteperioden ved at hænge deres sutter op på træet.

6. Kobæk sø

Et tidligere landbrugsområde mellem Skælskør og sommerhusene ved Kobæk Strand er blevet til et varieret naturområde med både åbne områder, sø og skov. De første træer blev plantet i 2006, og nu er Kobæk Skov blevet et bindeled mellem strandengene ved Storebæltskysten og det genskabte vådområde, der nu hedder Kobæk sø. Med andre ord kan man opleve flere forskellige naturtyper på blot et par kilometers gåtur.

Fra Vasebro ved indsejlingen til Skælskør Yderfjord kan man følge Lagunestien gennem strandengen med mange vandfugle. Videre gennem løvtræerne i Kobæk Skov til fugletårnet med udsigt over Kobæk Sø, hvor der er mange andefugle, svaner og fiskehejrer, og også en chance for at se rovfugle som fiskeørn, musvåge, rørhøg, tårnfalk og spurvehøg.