Aktiviteter i Tornby Klitplantage

Naturen er meget varieret i Tornby Klitplantage. En oplagt aktivitet er derfor en travetur, hvor du kan opleve både særegen og sjælden flora og fauna. Der er flere afmærkede vandreruter i plantagen.

Se ruter, hundeskove, teltningsområder m.m. på udinaturen.dk

Vandreture

Du kan få rige naturoplevelser, uanset hvilke aktiviteter du dyrker i Tornby Klitplantage. Men allermest oplever du, når du roligt går en tur.

Klitplantagen byder på fire vandreruter, der alle er afmærkede med små, farvede metaltrekanter på lave pæle i terrænnet.

De fire ruter udgår fra p-pladser i klitplantagen

1. Den blå rute begynder ved p-pladsen ved Strandvej i den nordligste ende af klitplantagen. Ruten er cirka 2 km lang og går Nordskoven rundt. Den nordlige del af stien går gennem skov af primært sitkagran, som blev plantet i de tidligere 1960’ere, og den sydlige del af stien følger randen af det åbne, ubevoksede område, som kaldes Den Store Slette.

2. Den gule rute finder du enten fra p-pladsen ved Rævskærvej et par hundrede meter inde i plantagen eller p-pladsen i bunden af Rævskærvej helt ude ved stranden. Denne rute er – som den blå rute -cirka 2 km og går rundt om Horsedammen. Her kommer du gennem både nåle- og løvskov, og du går et stykke langs tæt krat mod syd.

3. Hvis du vælger den grønne rute, som har sin begyndelse ved p-pladsen ved Russerbakkehus, skal du regne med, at det tager cirka halvanden time, før du er tilbage igen, selvom turen kun er cirka 4 km. Det skyldes, at terrænet er kuperet og kræver lidt muskler i lårene, og at der er en mængde spændende oplevelser, som du undervejs kan bruge tid på. Gå først nordpå ad Yxenbækvej over åben klithede og nyd mod øst synet af det høje, morænelandskab, der strækker sig fra Hirtshals mod Sindal, og som med højder helt op til 90 m i tidernes morgen var en ø i Ishavet. I kanten af skoven er den tilgroede vandreklit, Russerbakken. Længere mod nord passerer du Yxenbæk-ådal og kommer så ind i den kuperede Midtskoven. Gå langs randen ad den store åbne slette og hold en pause i rutens nordvestligste hjørne, så du kan opleve den vide udsigt til klitbakker og fugtige lavninger.

Tilbageturen fører ned over skrænterne til det lavere liggende klitlandskab på hævet havbund fra stenalderen. På vejen passerer du en lille klitsø, et filtret bælte af vindslidte, gamle hvidgraner og inde bag ved er der læ og ranke ædelgraner.

Hvis du har fået gåtur nok nu, kan du dreje af mod øst ved Ajs Nalbos Raj og gå nord om renden tilbage mod parkeringspladsen. Har du derimod lyst til mere motion og mere natur, kan du fortsætte sydover, gå gennem kløften over en lavning i klitterrænet og følge den stejle trappe op igennem det gamle bælte af hvidgraner og videre ad snoede stier, gennem lysninger og mørk og vild skov. Sørg for jævnligt at vende ansigtet mod vest, for udsigten over havet er pragtfuld.

Inden du når Havvej, som du følger på vej tilbage mod Plantørvej og parkeringspladsen, skal du passere endnu en erosionskløft og bestige endnu en trappe.

Undervejs må du være opmærksom på afmærkningerne, så du ikke overser dem.

4. Rød rute begynder på parkeringspladsen i skovens sydøstligste hjørne ved Købstedvej eller på parkeringspladsen nogle få hundrede meter inde i skoven ad Dalgårdvej. Ved dit startsted er 50-årige ædelgranbevoksninger omgivet af læbælter af bøgeskov. Herfra følger du frem til Thorbæk skovens hovedvej, Dalgårdvej, som løber gennem den sydlige del af plantagen. Nu går du mod sydvest ad Snildemandsvej og hilser på sagnstenen, Snildemanden, lidt længere fremme. I gammel tid var han anerkendt som en af de underjordiske. Træerne her er mere end 40 år gamle og er eksotiske for en klitplantage. Her er både grandis, douglas og tsuga sammen med den velkendte sitka. Lidt længere mod nord ad stien drejer du ind i plantagen igen ad Granatvej, som formentlig henviser til noget ufred på et tidspunkt i historien. Gå vest om den lille sø, Skidterisøen og følg Dalgårdsvej en stump, indtil du rammer stien igen og følg den tilbage til Thorbæk.

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande: Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England, og fører hele vejen rundt om Nordsøen. Kommer du ad Nordsøstien syd fra, traver du langs stranden, indtil du rammer en afmærkning ved Horsebæk. Nu vandrer du mod øst ind i Tornby Klitplantage og går 4,5 km gennem plantagen, først krydsende mod øst og siden mod vest igen, før du traver videre ad stranden nordpå.

Hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet.

Læs mere om Nordsøstien på northseatrail.org

Vestkyststien

Vestkyststien langs den jyske vestkyst rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, national rute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien.

Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute, og den første del af den blev skabt tilbage i 1970’erne. Ruten er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Cyklister er velkomne

På alle skovveje i Tornby Klitplantage er tohjulede velkomne. Tag en madpakke med – og en kikkert. Så er dagens energi og underholdning sikret. Husk at tag hensyn til folk på gå-ben.

Vestkystruten

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Den regionale cykelsti går gennem Tornby Klitplantage. Den løber tæt på kysten sydfra fra Lønstrup og slår et slag ind i landet efter Skallerup Strand, hvorefter den fortsætter op mod Tornby og ind gennem klitplantagen. Undervejs kommer du forbi flere pladser, hvor du kan slå lejr for natten og opleve glæden ved en dugfrisk morgenstund under åben himmel.

Læs mere om Vestkystruten på vejdirektoratet.dk

Tag en dukkert i havet

Vesterhavet er klitplantagens nærmeste nabo, og det er ikke til at modstå. Tornby Strand trækker massevis af lokale og turister til hvert år. Den næsten 10 km lange – og meget brede – hvide sandstrand lægger op til leg, badning og afslapning. Uanset vejrliget, påvirker havet både krop og sjæl. Nogle dage er bølgerne vilde og voldsomme, andre dage er de mere nænsomme. Nogle dage er himlen nærmest sort over havet, andre er den dyb blå. Og dage med solskin er en skønhedskategori helt for sig. De lokale mener, at netop her i Tornby er der 20 % flere solskinstimer end i resten af landet. Du kan sagtens bade i Vesterhavet, men du må være påpasselig med strøm og hestehuller.

Læs om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Løb orienteringsløb i Tornby Klitplantage

I Tornby Klitplantage har orienteringsløbere fra Hjørring Orienteringsklub, Vendelboerne, etableret poster på en 2,4 km bane, som er del af et landsdækkende tilbud til alle om at løbe et let orienteringsløb.

Læs mere om løbene på findvej.dk under skovens navn

Læs mere om klubben på ok-vendelboerne.dk

Her kan du også finde andre baneforslag med GPS-koordinater, som klubben foreslår.

Trav en tur med hunden – i snor

Hunde i snor er velkomne i Tornby Klitplantage. Hvis du gerne vil undgå snoren, ligger nærmeste hundeskov i Lilleheden Klitplantage ved Hirtshals. Her er 13 hektar mellem Ålborgvej E39 og jernbanen udlagt som hundeskov, så din hund kan boltre sig frit, når blot du har den under kontrol.

På hesteryg - Rideruten i Nordvendsyssel

I november 2013 indviede en række heste og ryttere under stor festivitas Danmarks længste riderute: Rideruten i Nordvendsyssel. Ruten når rundt i hele landsdelen, og inden du får set dig om, har du tilbagelagt rutens 200 kilometer. 18 år har det taget at anlægge ruten, så den nu tilbyder ryttere og heste en rundtur fra Hjørring over Hirtshals og Skagen, hvorfra den forstætter til Frederikshavn og derfra tilbage mod Sindal tværs gennem hjertet af Vendsyssel. Ruten fører dig gennem store dele af Nordvendsyssels smukkeste natur: klitter, heder og moser, kuperet landskab langs marker og gennem skove og klitplantager, blandt andet Tornby Klitplantage. Nogle steder kan du være heldig at se rådyr eller krondyr, som normalt er afslappede over for heste.

Har du ikke egen hest, kan du flere steder tæt på ruten leje en hest, og nogle steder er der også mulighed for at bestille en guidet ridetur.

Henved 200 lodsejere har indvilget i, at rideruten går gennem deres private arealer. Derfor bør du udvise god rideskik: hils på folk, du møder, rid kun på de markerede ridestier, tag dit affald med og fjern hestepærer fra områder, hvor folk færdes eller bor – og lad være med at gøre hold alt for tæt på folks huse.

Målet med Rideruten i Nordvendsyssel er, at den skal have forbindelse mod syd langs vestkysten til andre regionale rideruter, så ryttere har mulighed for lange ture gennem Jylland med overnatningssteder undervejs.

Ryttere er også velkomne i plantagen på de andre afmærkede ridestier, på asfalterede veje og på grusveje, der er mindst 2,5 meter brede – her skal rytterne ride i siderabatten. Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på de ruter, som er afmærket til gående eller cyklister.

En nat under åben himmel

Der er gode muligheder for at nyde en nat under åben himmel i Tornby Klitplantage. Du er velkommen til at overnatte i eget telt – eller bare i sovepose på jorden – i hele skoven, når blot du følger reglerne for fri teltning (se nedenfor).

Du kan også vælge at overnatte på den lejrplads ved Skidterisø, som er indrettet til formålet. Her er en lille græsslette mellem søen og skoven og god plads til en overnatning. I meget fugtige perioder er der problemer med vand på stien ind til pladsen, men ikke på selve pladsen. Du kommer dertil fra Købstedvej umiddelbart syd for Tornby Klitplantage. Følg derfra Vestkystruten mod nord ca. 1200 m, og du vil se græssletten og skiltet, som markerer teltpladsen. Der er også brænde til rådighed.

I den nordlige del af plantagen findes en plads, som fungerer som lejrplads for større grupper, for eksempel skoleklasser og spejdere, der kan booke pladsen på forhånd på webbooking. Hvis du kommer alene, eller I er et par stykker sammen, kan I ikke booke på forhånd men må prøve lykken.

Regler for fri teltning

  • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
  • Man må højst slå to telte op samme sted.
  • Teltene må maks. være tre-personers telte.
  • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
  • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
  • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket for eksempel Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
  • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange.
  • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
  • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
  • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.

Pluk og spis

Du kan finde både enebær, hyldebær (og -blomster i forsommeren), havtorn og de brombærlignende korbær i Tornby Klitplantage. Bærerne kan bruges som krydderi, til saft, til syltetøj og i bagværk og til bjesk. Du kan også finde spisesvampe i sæsonen fra august til oktober, blandt andre kantareller, tragtkantareller, brungul rørhat, brunstokket rørhat, rørhatten karl johan og granmælkehat.

Læs mere om svampejagt