Aktiviteter i Tvorup Klitplantage

Bøgsted Rende er et yndet udflugtsmål for turister og lokale. På varme sommerdage tager man hertil for at bade eller for at gå en tur i skyggen langs renden. Sensommer og efterår er der god mulighed for at finde svampe i plantagen, rav i havstokken og se fugle på træk.

Gå en tur i sandflugtsbekæmpelsens historie

Et af de allerførste forsøg på at bekæmpe den sandflugt, der plagede Thy og jog folk fra hus og hjem, kan du studere netop her. Sandflugtskommissær Laurits Thagaard ledte arbejdet fra 1817-1820, og forsøgsbeplantningen fik siden navnet Thagaards Plantage. Thagaard og hans folk forsøgte sig med en lang række forskellige træarter for at finde ud af, hvilke arter som bedst kunne klare sig i sand, salt og vestenvind. Du kan endnu i dag fornemme de mange forsøg, når du traver en tur i Thagaards Plantage, for dele af plantagen har overlevet gennem næsten 200 år, hvilket for Thy er ret usædvanligt. Du vil opleve, at det som dengang er rødgran og birk, der dominerer. Rødgranerne har former som kandelabre, fordi de igen og igen har fået ødelagt topskuddene af vind og vejr, og fordi de har så lavthængende grene, at de har slået rødder. Birketræene ligner noget fra en fantasifuld troldeskov. De har udviklet sig krogede på grund af vindens påvirkning. Du vil også støde på bævreasp i plantagen og enkelte skovfyr og rødel.

Tag børnene med på fantasitur i ’regnskoven’

Det er - næsten - som at gå i den dybeste jungle, når man bevæger sig rundt i Thagaards Plantage. Træerne er krogede og mosdækkede og strækker sig ud mod hinanden tæt på jorden. Og finder man barndommens fantasi frem, kan man med lidt god vilje fremkalde både tapirer, tukaner og taranteller for sit indre blik.

Tvorup Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

Tag på udflugt til strand og skov – på samme formiddag

Det er en meget speciel oplevelse at gå ved på stranden ved Vesterhavet i rusk og blæst og uden udsigt til megen vegetation, og så i næste øjeblik at bevæge sig ind i skoven og blive modtaget af fred og ro og fuglesang – og let rislen i bækken. Det kan du opleve ved Bøgsted Rende i den vestligste del af Tvorup Klitplantage.  

Bøgsted Rende har i mere end hundrede år været et yndet udflugtsmål for både lokale og turister. Og det skyldes blandt andet den særprægede sammensmeltning af strand og skov. Der er borde og bænke ved "renden", og fra udgår tre afmærkede vandreruter.

Tag på stjernekigger-tur

For enden af Bøgsted Rende er der en fantastisk og uforstyrret udsigt til himmel og hav. Derfor er dette sted en rigtig god plet til at kigge på stjerner – oven i købet med fine læ-steder. Der er p-plads ved renden, og er du gangbesværet, kan du stå på broen over renden ved picnic-pladsen og nyde stjerne.

Tag en dukkert i havet

Vesterhavet virker som en magnet på langt de fleste mennesker, der besøger Thy. Uanset vejret påvirker havet både krop og sjæl. Vilde og voldsomme er bølgerne nogle dage, og mere nænsomme andre. Lige vest for Bøgsted Rende er stranden fantastisk og tiltrækker mange gæster på alle årstider. Flest om sommeren dog, når solen står højt. Du kan nå ned til stranden gennem skoven og over klitten, eller du kan køre helt ned til Bøgsted Rende i bil og parkere på p-pladsen. Herfra er der ganske kort gennem klitten til vandet.

Læs mere om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Find rav

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm, hvor det lette rav er skyllet op på stranden sammen med tang og sten og træstykker og andet materiale. Du kan lede efter ravklumperne i de bræmmer af materiale, som ligger i små bunker på stranden.

Læs mere om at finde rav

Vandreture

Tvorup Klitplantage byder på megen spændende natur og er oplagt til en travetur. Der er otte afmærkede vandreruter i plantagen. 

Oversigt over vandreruter:

En rute har start-sted på den sydlige p-plads på Kystvejen i Tvorup Klitplantage:

 1. Denne røde rute går fra klittop til klittop og byder på absolut storslåede udsigter. Du skal vælge denne rute, hvis du er i god form. Turen er 5 km lang. Du kan også vælge at begynde og afslutte turen ved p-pladsen ved Bøgsted Rende.

To ruter finder du ved den nordlige p-plads på Kystvejen.

 1. Denne gule rute begynder i Thagårds Plantage og går vestpå mod sømærket og Bøgsted Rende. Ruten er 3,5 km.
 2. I Thagårds Plantage er også en afmærket kort grøn rundtur på en halv kilometer. Efter rundturen kan du følge sporet mod syd fra p-pladsen – 200 meter fremme ligger resterne af Tvorup Skovhus.   

En rute begynder ved p-pladsen på Trapsandevej.

 1. En rød rute på 4,5 km går dels gennem et område med gammel bjergfyr, dels gennem nyere og mere frodig skov med meget varierede træarter.

To ture begynder fra p-pladsen ved Bøgsted Rende:

 1. En blå rute på 2,3 km begynder i et smukt kuperet terræn med havudsigt ad flere omgange og leder dig langs vandløb tilbage til startstedet.

To ruter har start-sted på p-pladsen ved Egebaksandevej.

 1. En gul rute på 1,6 km snor sig gennem Gryden i afvekslende og kuperet terræn.
 2. Har du lyst til at nyde udsigten fra udsigtstårnet i Vildanstag Sande, kan du vælge denne røde rute på 2,4 km, så lægger vejen der forbi.

Fra p-pladsen på Boligvej 300 meter nord for Tvorupgård finder du én rute:

 1. En kort gul rute på 0,9 km egner sig godt for kørestolsbrugere, som det meste af året nemt kan køre ruten rundt.

Vandring ad Nordsøstien:

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande og fører hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststiens vandrerute (se nedenfor) og går gennem den vestligste del af Tvorup Klitplantage med et kort stykke i klitten ud for Bøgsted Rende. Hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet gennem Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. S

Se mere på northseatrail.org

Vandring ad Vestkyststien:

Strækningen langs Vestkysten rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, nationalrute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst gennem Nationalpark Thy fra Agger Tange i syd til Hanstholm i den nordlige ende af nationalparken.

Ruten gennem Tvorup Klitplantage er den samme som Nordsøstien (se ovenfor).

Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute og blev skabt tilbage i 1970’erne. Den er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Læs mere om Vestkyststien på tgv.dk

Tvorup Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

Cykelruter

Skovvejene:

Der er mange gode stier og skovveje i Tvorup Klitplantage, og du må cykle på dem alle. Til gengæld må du ikke cykle i skovbunden, i klitterne og på stendiger og gravhøje. Undlad så vidt muligt at cykle på de afmærkede vandrestier, medmindre vandrestierne går ad en skovvej.

Vestkystruten:

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Kommer du syd fra fører ruten dig ind gennem den vestligste del af Tvorup Klitplantage, hvor den runder Bøgsted Rende på sin vej nord på mod Vangså Klithede. Vestkystruten gennem Nationalpark Thy er beskrevet her: LINK TIL VESTKYSTRUTEN PÅ NATURSTYRLSEN.DK OM BULBJERG-AGGER. SIDEN ER VÆK, ER DEN NEDLAGT?

Nordsø-cykelrute:

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere på northsea-cycle.com

Faddersbølruten:

Ved den sydlige p-plads på Kystvejen kan du hoppe på den afmærkede cykelrute Faddersbøl-ruten, der er en rundtur gennem Tvorup Plantage og videre syd på til Faddersbøl, Stenbjerg Plantage, Stenbjerg og retur via Nr. Vorupør. Turen er 24 km.

Panoramaruten Dyrenes Paradis:

I 2014 blev en ny cykelrute, Panoramaruten Dyrenes Paradis, anlagt i det smukke landskab i Thy. Turen strækker sig over 44 km gennem Nr.Vorupør, Stenbjerg og Hundborg.

Panoramaruten er én af 25 overkommelige oplevelsesture, som en række instanser – blandt andet Naturstyrelsen – sammen har anlagt rundt i landet. Ruterne, der er mellem 18 og 49 km, går fra kysten, ind i landet og tilbage til kysten igen med fokus på enten natur, kultur eller noget helt tredje. De kan alle cykles på en dagstur.

Ved begyndelsen af hver rute finder du et oversigtskort over turen.

Læs mere på visitdenmark.dk

Mountainbiker. Foto: Morten Melhede, Colourbox

Mountainbikeruter

I samarbejde med lokale mountainbikere har Naturstyrelsen anlagt to mountainbikeruter af forskellig længde og sværhedsgrad i Tvorup Klitplantage. Begge ruter er markeret med røde pæle, med piktogrammer og pile. For begge ruters vedkommende er der start og mål på lejrpladsen på Boligvej, ca. 300 m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej.

 • Den hvide rute er på 6 km er og – bortset fra nogle få strækninger – forholdsvis let og kan benyttes af de fleste uden særligt udstyr.
 • Den grønne rute på 10 km byder på en række terrænmæssige udfordringer.
 • Den samlede rute – både hvid og grøn – vil give den letøvede mountainbikerytter en både spændende og udfordrende rute. Terrænet er afvekslende, og derfor har mountainbikerytteren flere steder brug for at finde sine tekniske færdigheder frem. Er du øvet mountainbiker kan du finde udfordrende ruter i Vilsbøl og Vandet, og er du halvprofessionel er der spænding til dig i Svinkløv. 

Vis hensyn, når du kører på mountainbike i skoven

• Undgå at køre på ridestier og de markerede vandrestier.

• Kør kun, hvor det er tilladt: på skovveje, cykelstier og MTB-ruter.

• Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig.

• Kør med omtanke. Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.

Vil du arrangere et cykelløb i Tvorup Klitplantage og omegn?

Hvis du får lyst til at arrangere cykelløb i de gode omgivelser i Tvorup Klitplantage, skal du først søge tilladelse hos Naturstyrelsen Thy, som vil undersøge, om dit arrangement karambolerer med andre aktiviteter i skoven.

Læs mere om booking i Tvorup Klitplantage

Rideruten Thy – gennem Nationalpark Thy

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage. Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og forbi ferske søer.

Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv holde pause. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire steder er i 1) Tvorup Klitplantage ved shelterpladsen i den østlige del af plantagen ved Boligvej, 2) Hvidbjerg Klitplantage, 3) Vilsbøl Klitplantage og 4) Tved Klitplantage.

Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem landsbyer og følger stranden. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på den strækning af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året.

Aalvand og Vangså Klitheder er fredede, og derfor må du ikke ride her.

Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på andre primitive lejrpladser og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området. Læs mere om Rideruten Thy her: http://www.riderutenthy.dk

Læs mere om rideruten i Thy

Du kan også lade dig inspirere til oplevelser fra hesteryg her: www.udinaturen.dk

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

 • Hold dig på afmærkede ridestier.
 • Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen.
 • Hvis du rider langs skovveje og grusveje, skal du holde dig i midter- eller siderabatten.
 • Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister.

Rid gerne på ubevokset strand mellem 1. september og 31. maj, men resten af året er det forbudt. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Ridning i Thy. Foto: Colourbox

Pluk og spis

Der er gode muligheder for at finde lækre spiselige rørhatte i august-oktober i Tvorup Klitplantage. Du kan også finde kantareller, og de er klar til at blive plukket allerede i juli.

Læs mere om svampejagt

Bål- og picnicpladser

Du kan lave mad over bål på de to bålpladser, der ligger i forbindelse med de primitive lejrpladser i Tvorup Klitplantage. 

En nat under åben himmel

To steder i Tvorup Klitplantage kan du overnatte i shelter, hvis du får lyst til en nat i det fri og vågne op til duften af morgenfrisk natur.

Det ene shelter ligger i den vestlige del af klitplantagen, kun godt 1 km fra havet. Der er bålplads/kogested og et skilt med instrukser om, hvordan du bedst bruger kogestedet. Her på pladsen er også et lokum.

Det andet shelter ligger ca. 300 m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej. Pladsen er en lille lysning, der er omgivet af træer til alle sider, så der er dejligt læ. Den bruges også som lejrplads for spejdere og andre større grupper, der kan reservere pladsen. På pladsen er der bålplads, vand og lokum – og din hest er velkommen her.

Læs mere om primitiv overnatning

Har du selv telt med eller lyst til at brede din sovepose ud i skovbunden, er du velkommen til det i den del af Tvorup Klitplantage, der er på vestsiden af Kystvejen. Her er såkaldt fri teltning.

Læs mere om fri teltning

Hund i snor er velkommen

Hunde i snor er velkomne i Tvorup Klitplantage – undtaget på de fredede klitheder, Ålvand og Vangså. Hvis du leder efter en hundeskov, hvor din hund kan løbe frit, kan du lige syd for plantagen slippe hunden løs i hundeskoven ved Faddersbøl. Hundeskoven ved Faddersbøl er en del af et skovrejsningsområde fra begyndelsen af 1990´erne. Derfor er der tale om ung skov af løv- og nåletræer. Du kan komme til hundeskoven fra nordsiden af Vorupørvej, hvor der er en lille p-plads. Du kan også komme dertil fra den afmærkede sti fra Faddersbøl Mølle, som ligger tæt på. Hundeskoven er ca. 5,5 ha og indhegnet.

Vilsbøl Hundeskov ligger nord for Tvorup Klitplantage og er et 20 hektar stort indhegnet område, der ligger umiddelbart syd for Klitmøllervej. Der er gode forhold for gangbesværede og barnevogne her.

Arrangerede ture

Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se arrangementskalenderen på nationalparkethy.dk

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt arrangementer til din e-mailadresse.

Tilmeld dig nyhedsbrev på thy360.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller en guide, som særligt kender til f.eks. kulturhistorien.

Book mindst et par uger i forvejen på booking.nationalparkthy.dk

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Find app'en på danmarksnationalparker.dk 

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app Den grønne tråd.

Find app'en på green.thisted.dk

Der er også en trykt guide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.

Se mere på danmarksnationalparker.dk