Aktiviteter i Velling Skov og Snabegård Skov

Vandreruter

Der er tre afmærkede vandreruter i Velling Skov og Snabegård Skov. Alle vandreruter er markeret som gule ruter, og de har forgreninger, så vandreturenes længde kan varieres. Turene er alle rundture på ca. 3 km, og hver af dem kan klares på ca. en times tid – plus den tid man stopper op og nyder naturen. Det er ikke tilladt at køre på skovvejene, og en vandretur starter bedst fra én af de fire p-pladser.

Se ruterne i vandretursfolderen

Desuden går den 60 km lange Naturstien Horsens-Silkeborg gennem Snabegård Skov. Det er en nedlagt jernbane-strækning, som også benyttes flittigt af cyklister og ryttere.

Hent vandretursfolder for Naturstien Horsens-Silkeborg

Advarsel: Når du går på stierne under de gamle bøgetræer, er der risiko for, at tunge grene kan falde ned. Vær forsigtig – og undgå vandreture ved hård blæst eller stormvejr.

Vellingkalv turen (2½ km) er den smukkeste, fordi man går gennem næsten 300 år gammel bøgeskov til udsigtspunktet Vellingkalv (1 på kortet), hvorfra der er en spektakulær 180 graders udsigt over Salten Ådal. Start fra p-pladsen ved Lystrupmindevej.

Snabegård Skov turen (3-5 km) er en helt anden oplevelse. Det meste af skoven blev plantet i 1800-tallet for at standse sandflugten, og selv om der primært er nåletræer, er der også stor variation med blandet løvskov og lysåbne områder. Især anbefales den gule vandresti omkring Snabe Igelsø (6 på kortet) og Katkær til Vrads Station (5 på kortet). Start fra p-pladsen ved Lystrupmindevej eller fra Vrads Station.

Hundsø turen (3 km) er en ganske varieret tur omkring Hundsø (7 på kortet) og gennem både nåleskov, løvskov og moseområde, og med mulighed for en lille afstikker til Røverstuen (8 på kortet).

Vellingkollervej (3 km) er IKKE afmærket, men kan varmt anbefales på en lidt længere gåtur mellem Vellingkalv og Hundsø. Vellingkollervej er en skovvej, hvor man på den ene side har udsyn over marker, og på den anden side har stejle skråninger med 2-300 år gamle bøgetræer. Start fra p-pladsen ved Lystrupmindevej eller i svinget ved Vellingvej.

Cykelruter

Den 60 km lange natursti Horsens-Silkeborg går gennem Snabegård Skov. Naturstien er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem Horsens og Silkeborg, men netop mellem Bryrup og Vrads Station er skinnerne bevaret og fungerer som veteranbanen med damplokomotiv og gamle togvogne. Derfor skal cyklister følge en anden rute ad skovveje i Snabegård Skov.

Hent folder for Naturstien Horsens-Silkeborg

Der er ikke afmærkede cykelruter gennem Snabegård Skov og Velling Skov, men ikke desto mindre er det glimrende at cykle på de mange gode skovveje, hvor biler ikke har adgang. Der må kun cykles på skovveje, ikke i skovbunden eller op og ned ad skrænter.

Mountainbike

Velling Skov og Snabegård Skov er beskyttet skov, og derfor er det ikke et område for mountainbikere. Det er dog tilladt at cykle på skovvejene, og skovvejene byder på mange stigninger med udfordringer.

Rideruter

Der er ikke afmærkede rideruter i skovene. Det er beskyttet skov, og der må kun rides på skovvejene, hvor biler i øvrigt ikke har adgang.

Der kan også rides langs Naturstien Horsens-Silkeborg, som har en grusbelægning i den ene side til ryttere og vandrere, og asfalt i den anden side til cyklister. Naturstien er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem Horsens og Silkeborg, men netop mellem Bryrup og Vrads Station er skinnerne bevaret og fungerer som veteranbanen med damplokomotiv og gamle togvogne. Derfor skal ryttere følge en anden rute ad skovvejene i Snabegård Skov.

Læs regler for ridning i skoven

Når hunden er med

Velling Skov og Snabegård Skov har ikke hundeskove. Hunde skal altid være i snor.

Læs mere om hund i naturen

Picnic og bålpladser

Der er rigtig mange gode steder at åbne madkurven og termokanden. Det kunne fx være ved Vellingkalv (1 på kortet), Snabe Igelsø (6 på kortet) eller Hundsø (7 på kortet), hvor udsigten er dejlig. Hvis man har brug for at grille pølser, bøffer o.l., benyt:

P-pladsen ved Lystrupmindevej har et madpakkehus med plads til ca. 16 personer. Halvtaget sikrer tørvejr, og der er borde/bænke og mulighed for at bruge bålplads med grillrist. Det er tilladt at samle nedfaldne grene til bålet.

P-pladsen ved Vellingvej har et madpakkehus med plads til ca. 16 personer. Halvtaget sikrer tørvejr, og der er borde/bænke og et lille toilet.

Vrads Station har langs banelegemet en primitiv lejrplads, hvor man kan sidde på træstammer omkring et bål med grillrist. Der er også borde/bænke, shelter og toilet.

Hundsø har en lille, primitiv lejrplads med bålplads ved den vestlige søbred.

Læs mere om brug af bålpladser

Restaurant

Den gamle stationsbygning, Vrads Station, fungerer nu som et rigtig hyggeligt traktørsted. Flere oplysninger om restauranten og åbningstider på tlf. 75 75 62 20 eller 31 14 88 14. Den kan også findes på facebook. Adressen er: Lystrupmindevej 15, Bryrup.

Værsgo at plukke bær og svampe

De meget vekslende jordbundsforhold i skovene giver grobund for talrige svampearter og ganske mange bær. Blandt de gode steder er Langkær (10 på kortet) og Katkær (lidt vest for 5 på kortet), hvor der er tranebær. Tyttebær og blåbær kan især plukkes i lysninger og langs skovvejene på den gamle hedejord i Snabegård Skov. Der er også en del blåbær omkring Hundsø (7 på kortet). Du må gerne plukke til eget forbrug.

Det samme gælder plukning af svampe, hvor der er mange forskellige spiselige svampe, men vær forsigtig for der er også giftige svampe. Det er svært at udpege gode svampesteder, fordi svampene har en kort sæson, men det er ofte godt at følge skovvejene, hvor især rørhatte kan lide at gro. Flere steder i skovene er der ældre bevoksninger af ædelgran, og de er kendt som gode steder at søge efter tragtkantareller sidst på sæsonen.

Se hvad andre har fundet i Velling Skov og Snabegård Skov på svampeatlas.dk

Læs mere om svampe

Fiskeri

Der må ikke fiskes i de små søer i Velling Skov og Snabegård Skov.

Badning i søerne

Hundsø er mest velegnet til badegæster. Her er der etableret sandbund i den østre ende. Søen er opstået af kildevæld og regnvand og er under normale forhold ren.

Overnatning

Naturstyrelsen byder på flere overnatningsmuligheder i Velling Skov og Snabegård Skov, og desuden kan Naturskolen bookes til grupper.

Vrads Station (5 på kortet) har en primitiv lejrplads langs Bryrupbanestien umiddelbart syd for stationen. Her er der borde/bænkesæt, en stor bålplads med grillrist og siddepladser omkring bålet. Brænde kan samles i skovbunden i form af nedfaldne grene og dødt ved. Og er der brænde på pladsen, må det bruges. Der er et primitivt muldtoilet. Lejrpladsen har plads til max. 30 personer og kan ikke reserveres, men kan bruges af alle efter ”først til mølle”-princippet. Vis hensyn til de andre gæster.

Hundsø (7 på kortet) har en lille, primitiv lejrplads ved den vestlige søbred. Velegnet til familier og helt små grupper. Her er ingen faciliteter, kun en bålplads. Man kan bruge vandet fra Hundsø, og ellers må man selv medbringe alt. Husk en skovl til toiletbesøg.

 

Book en aktivitet

Velling Skov og Snabegård Skov er beskyttede skove, og derfor gives der ikke tilladelse til arrangementer og aktiviteter.


Mere om Velling Skov og Snabegård Skov:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk