1. Herstedhøje

Herstedhøje. Foto: Tobias Markussen

2,7 millioner m3 jord og byggeaffald svarende til ikke mindre end 750.000 lastbillæs skulle der til for at skabe et af Vestegnens absolutte højdepunkter. Herstedhøje ligger 67 m over havet og indeholder bl.a. resterne af ”den sorte firkant” på Nørrebro, et område omkring Blågårds Plads, der blev byfornyet tilbage i 70'erne og 80'erne.

Oppe fra toppen er der en spektakulær udsigt hele horisonten rundt. Mod øst kan man se hele Københavns skyline med kirker og spir, og mod syd møder øjet Stevns Klint. En stor sten med en sigtepil gør det let at finde og udpege vigtige pejlemærker. Den første hverdag i hver måned kan man køre op på højen.

For foden af højene ligger Herstedhøje Naturcenter, som både rummer café og udstilling og aktivitetsmuligheder for grupper.

Læs mere om Herstedhøje Naturcenter

2-3. To gamle landsbyer i den nye skov

Risby. Foto: Tobias Markussen

Vestskoven rummer to landsbyer; Herstedøster og Risby.

Risby er først og fremmest kendt for sine filmstudier, hvor bl.a. dele af Olsen Banden filmene blev optaget.

Herstedøster Kirke. Foto: Tobias Markussen

Herstedøster er blevet kaldt for Vestegnens whiskybælte, fordi det er attraktivt at bo i den gamle landsby i den nye skov. Herstedøster Kirke stammer fra 1100-tallet. Det sengotiske tårn er dog opført i 1400-tallet.

4. Tinghøj

Tinghøj. Foto: Tobias Markussen

Tinghøj lige vest for Risby er en gravhøj fra bronzealderen og den eneste kendte i Vestskoven.

Det var storbønder, der rejste højene for at markere slægtens betydning. Senere blev mange af gravhøjenes sten genbrugt som byggemateriale. Man mener fx, at stenene fra Tinghøj er blevet brugt til Risbybroen.

Når der ikke er flere synlige gravhøje i Vestskoven, skyldes det bl.a., at jorden hører til Danmarks bedste landbrugsjord og har været flittigt pløjet igennem på kryds og tværs i mange tusinde år.

5. Trippendals Galge

Trippendals Galge. Foto: Tobias Markussen

Den sidste offentlige henrettelse ved Trippendals Galge fandt sted i 1791. Den uheldige var en skånsk kvinde, der havde slået sit nyfødte barn ihjel. Historien fortæller, at hendes kæreste ilede ind til hovedstaden for at få hende benådet af kongen. Det lykkedes. Men da han kom tilbage til Trippendal, hang kæresten allerede i galgen.

Retterstedet er formentlig anlagt samtidig med et tingsted omkring 1577. På det tidspunkt foregik retssager stadig under åben himmel. Stedet har givet navn til beboelsen Galgebakken.

6. Museet på Kroppedal

Museet på Kroppedal. Foto: Tobias Markussen

Museet på Kroppedal er Vestegnens kulturhistoriske museum. Det blev etableret af Albertslund kommune i 2002 og samarbejder med frivillige foreninger inden for både astronomi, lokalhistorie og arkæologi.

Museet rummer bl.a. en fast udstilling om Danmarks måske allerstørste videnskabsmand, Ole Rømer, som havde sit landobservatorium i Vestskoven. Dersuden viser museet en række særudstillinger om astronomi og egnens historie.

Læs mere på kroppedal.dk

7. Ole Rømers landobservatorium

Statue af Ole Rømer. Foto: Tobias Markussen

I mange år har man vidst, at Ole Rømer havde sit landobservatorium i området, men man kunne ikke finde det. I 1978 lykkedes det imidlertid for en amatørarkæolog, og i dag kan man se grundridset af observatoriet, der har en vidunderlig udsigt ud over Porsemosen.

Ole Rømers bronzestatue, der tidligere stod ved Botanisk Institut i København, står nu i skoven, der er blevet til et yndet picnic-sted.

8. Store Vejleådal

Græssende køer i Store Vejleådal. Foto: Tobias Markussen

Store Vejleådal er et af de mest naturskønne områder i Vestskoven.

En ”vejle” betyder oprindeligt en lavvandet fjord. Under istiden var ådalen en tunneldal, hvor sand og grus blev ført væk med smeltevandet under isen.

Mens den nærliggende og fredede Porsemosen i dag er helt tilgroet, bliver ådalens smukke enge holdt åbne af det græssende kvæg.

9. Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen. Foto: Tobias Markussen

Landsbyen består af tre små grubehuse og et salshus, der er bygget ud fra kendte hustyper fra 1000-tallet.

Der bliver stadig bygget på landsbyen, der er et levende værksted. En ny stald er indviet til ”vikingegrise”, og de frivillige medbyggere arbejder på at bygge en vikingevej og bro over Store Vejleådal.

Stedet bliver bl.a. brugt af skolebørn fra Albertslund kommune, men alle er velkomne til at kigge indenfor. Bygningerne er dog kun åbne ved særlige lejligheder.

Læs mere på vikingelandsbyen.dk

10. Mønterne

Mønterne. Foto: Tobias Markussen

5 kr. til et træ! Sådan lød opfordringen til danskerne i 1966 fra Politikens daværende chefredaktør Hakon Stephensen, der var godt træt af at vente på, at Vestskoven skulle blive en realitet. Folk var åbenbart af samme mening, for pengene væltede ind og blev til det område, der i dag kaldes Mønterne.

Det kileformede område blev beplantet med 85 forskellige, typisk danske træer og buske – fem af hver. Udover de mange forskellige træer er der borde og bænke til en picnic i det fri. Mønterne er et godt sted at grille og spille rundbold.

11-12. Hvissingestenen og Finlandiastenen

Hvissingestenen er Sjællands største sten. Den dukkede op i 1966, da man gravede ud til en hovedvandledning. Stenen skulle være sprængt i stykker, og man kan se de borede huller, hvor dynamitten skulle placeres. Men i allersidste øjeblik blev den ca. 250 tons tunge sten reddet af en fredningsdommer, der bogstaveligt talt lagde sin klamme hånd på den store sten en lillejuleaften i et voldsomt snevejr. Stenen står i dag i den vestligste del af Vestskoven i nærheden af Oxbjerget.

Vestskoven rummer også en anden kæmpesten. Det er Finlandiastenen, som er en gave fra Finland.

13. Harrestrup Mose

Harrestrup Mose. Foto: Tobias Markussen

Dette område er kendt for sit rige fugleliv. Om foråret er der mulighed for at høre sangen fra utallige sangfugle, bl.a. slår nattergalen her sine triller.

Selv meget sky arter lader sig se her. Der kan nævnes grågås, gråstrubet og lille lappedykker, græshoppesanger og grønbenet rørhøne. Selv den sjældne vandrikse lader i forsommerens nattetimer sit karakteristiske
”grisehyl” lyde her.

Et godt overblik over mosen får man fra fugletårnet.

Se fugletårnets placering på kort på udinaturen.dk

14. Pæreplantagen

Ved at sætte får ud i en gammel tilgroet pæreplantage er det lykkedes at skabe et overdrev med gamle pære- og æbletræer samt selvsået tjørn og rose.

Der er adgang til arealet over stenter, og skovens gæster er velkomne til at plukke af frugterne.