OplevGudenaa

OplevGudenaa var et projekt, der med støtte fra Nordea-fonden løb af stablen fra 2012 til 2020. Projektet udviklede faciliteter og formidling og skabte i vid udstrækning grundlaget for udviklingen af Gudenåens fritidslandskab. Projektet var forankret hos Naturstyrelsen Søhøjlandet, men involverede kommuner, foreninger, attraktioner, turistorganisationer og andre aktører med interesse i Gudenåen som fritids- og oplevelseslandskab.

Projektets vigtigste resultater var

Erfaringerne udviklet i OplevGudenaa vil kunne overføres til andre formidlingsprojekter ved andre åer eller andre større landskabselementer i kraft af de mange udgivelser, projektet skabte.

Projektet blev tænkt som første fase i et endnu mere omfattende Gudenå-projekt. Anden fase er under planlægning, idet Gudenåkommunerne og Naturstyrelsen sammen søger at realisere GudenåStien

Hvem stod bag

Naturstyrelsen Søhøjlandet var ejer af projektet OplevGudenaa, og projektet blev gennemført i et nært partnerskab mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark og den daværende forening VisitGudenaa. Læs mere om hvem der stod bag OplevGudenaa

Økonomi

OplevGudenaa bliver realiseret ved hjælp af en uddeling på 8,3 mio. kroner fra Nordea-fonden.

Mere om Gudenåen

Gudenåen er med sine 153 km Danmarks længste vandløb. Den har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring, 72 meter over havet, og sit udløb i Randers Fjord. Åen er sejlbar for kanofart fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn. 

GudenaaPartnerskaber
Udgivelser