Projektprogram for Naturpark Amager

En naturpark med fokus på natur og friluftsliv af international klasse under udvikling.

Naturpark Amager projektet vil de kommende år udvikle området til glæde for mennesker og natur.

I januar 2015 blev det samlede område Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Bag det står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn, som har dannet et partnerskab om udvikling af Naturpark Amager. Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borger. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Projektprogrammet

For at tiltrække nye brugere til området og for også at understøtte områdets karakter - med dets mange naturoplevelser og muligheder for leg og fordybelse - har partnerskabet igangsat udvikling af et projektprogram med tre fokusområder for den videre udvikling af Naturpark Amager. Disse fokusområder er : 1. Tre nye hovedindgange, som markerer overgangen fra by til natur, og som åbner naturparken mod dens mange brugere og besøgende. 2. Fire blå støttepunkter, som kan blive omdrejningspunkt for oplevelser og aktiviteter ved vandet. Det skal blive lettere at komme til naturparken fra vandet - og ligeledes komme i vandet fra naturparken. 3. Naturpark for alle - projekter og initiativer, der understøtter naturparkens inkluderende kvaliteter. Projektprogrammet er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv med 5 millioner kr.

Naturparken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere og interessenter. Det vi ser som målet i dag, kan måske været et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik der ligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til. Derfor vil udviklingen af Naturpark Amager, ske i tæt samarbejde med borgerne. Der er bl.a. nedsat et Naturparkråd. Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Læs mere om projektprogrammet her: https://naturparkamager.dk/om-naturpark-amager/projektprogrammet

Formålet med samarbejdet er:

  • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.

  • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken


Læs mere om brugerråd, komisorium og mødereferater Naturparkråd

Fakta

Projekttype: Projektprogram for Naturpark Amager
Periode: 2013-2020
Samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, Københavns-, Tårnby-, og Dragør Kommuner og By&Havn
Økonomi: 97 millioner kr. Støttet af Nordea-fonden og udlodningsmidler til friluftsliv

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Jes Aagaard
Naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden
jaa@nst.dk
+45 72 54 31 62

Nyheder om Projektprogram for Naturpark Amager