Danmarks naturstier - en omvej værd

”Danmarks naturstier – en omvej værd” skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som binder Danmarks natur sammen og skaber sammenhængende naturskønne ruter. Det øger tilgængeligheden til naturen for flere, skaber gode vilkår for friluftslivet og styrker formidlingen af de oplevelser, der venter derude.

Om projektet

Danmarks naturstier - en omvej værd er et projekt, der har til formål at binde mennesker og naturen sammen på tværs af Danmark. Gennem et netværk af naturnære ruter er ambitionen at skabe forbedret adgang til naturen for alle borgere og samtidig styrke friluftsliv, naturturisme, formidling af naturen og kulturelle seværdigheder i naturen. Alle danskere skal have glæde af naturen og have rig mulighed for gode oplevelser i den. Derfor etableres et nationalt net af stier og ruter i Danmark, som skal være med til at udbrede kendskabet til naturen.

Projektet er forankret i Naturstyrelsen i sekretariatet for Danmarks Naturstier, som er ansvarlig for implementering af Danmarks naturstier - en omvej værd. Dets overordnede mål er at etablere et nationalt netværk af ruter og binde Danmark rekreativt sammen. Projektet læner sig op ad de mange gode erfaringer, der allerede er med ruteetablering i Danmark.

Med udgangspunkt i eksisterende data kortlægger sekretariatet nuværende stier og ruter baseret på deres rekreative kvaliteter. Samtidig iværksættes arbejdet med at etablere en fælles kvalitetsstandard for Danmarks Naturstier, hvor nye og eksisterende ruteejere og andre interessenter inddrages for at forbedre eller supplere med data om rekreativ infrastruktur.

Målet er at skabe Danmarks Naturstier som en sammenbindende kraft, der løfter og formidler rekreative stier og ruter i hele Danmark – både fysisk og digitalt. Ruterne præsenteres på udinaturen.dk, da denne platform vil stå for den digitale visning af ruter. Udinaturen.dk vil med andre ord tjene som en virtuel forbindelse, der styrker og støtter op om de fysiske ruter derude.

Projektets mål

Danmarks naturstier - en omvej værd vil i årene 2024 til 2028 være det udviklingsprojekt, der udvikler og igangsætter initiativer for at kickstarte Danmarks Naturstier. Efter udviklingsfasen vil sekretariatet forsætte arbejdet med Danmarks Naturstier.

Fold punkterne ud nedenfor for at læse om projektets overordnede mål.

Støtte og partnerskaber

Danmarks naturstier - en omvej værd modtager støtte fra Nordea-fonden. Nordea-fondens uddeling faciliterer udviklingen af Danmarks Naturstier og spiller en central rolle i at fremme tilgængeligheden til naturen på tværs af landet.

Projektet udvikles i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet. Danmarks Naturstier er en blivende indsats med varig finansiering og udvikles og driftes også efter udviklingsperioden.

Kontakt sekretariatet

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information om Danmarks Naturstier, kan du kontakte sekretariatet på nedenstående oplysninger.