Svoldrup Kær og Enge Lavbundsprojekt­ - Realisering

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Området ligger mellem Aars og Farsø i den øverste del af Trend Å vandløbssystem. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Forundersøgelserne viste, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger med fjernelse af kvælstof og øget naturindhold.

Svoldrup Kær og Enge

Projektbeskrivelse

Projektets formål er, at tage landbrugsjord ud af drift og genskabe mere naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil, samt genslyngning af delstrækninger.

På baggrund af forundersøgelserne i 2016 til et lavbundsprojekt i Svoldrup kær og enge, blev der søgt om realisering flere gange. Naturstyrelsen fik dog afslag hver gang pga. for stor frigivelse af fosfor.

I samarbejde med Miljøstyrelsen, Århus- og Syddansk universitet er der nu lavet forslag til at afprøve nye virkemidler til fjernelse af fosfor. Der skal derfor etableres fosforfældningsbassin og fosforfilter for de vestlige arealer, samt fjernes fosfor i det østlige området ved hjælpe af biomassehøst en gang om året i 4 år på 140 ha.

Fosforfældningsbassin og filter kan betragtes som et stort indbygget minivådområde, der skal fungere i en årrække til fosforpuljen i området er reduceret tilstrækkeligt.

På baggrund af en ansøgning med de foreslåede afværgeforanstaltning for fosfor, har Landbrugsstyrelsen nu givet en bevilling til realisering af projektforslaget som beskrevet i forundersøgelsen på 383 ha.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 29. jan. 2020 - 28. jan. 2024
Projektareal: 383 ha
Økonomi: 54.685.806 kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: MARNO@nst.dk
tlf.: +45 93 56 41 00