LIFE Råbjerg Mose

Forbedring og sikring af rimme-dobbelandskabets natur i området ved Råbjerg og Tolshave moser og Jerup Hede.

Rimme-dobbe landskabet i området er enestående på europæisk plan og projektet vil genoprette og pleje nogle af de lysåbne naturtyper som veksler mellem tør natur på rimmerne og fugtig natur i dobberne. Strukturen i landskabet vil blive mere synlig og projektet vil skabe rammer for den fremtidige pleje.

Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen vil sammen med lodsejerne og Statsfængslet Kragskovhede gennemføre projektet, som skal forbedre og bevare naturværdierne indenfor det i alt ca. 4.000 hektar store område.

Naturpleje i fællesskab

Projektarealet er sammensat af 557 individuelle ejere. Af dem er der 4 offentlige ejere, som til sammen ejer 794 ha. Strukturen med mange ejere med små arealer gør det svært for den enkelte selv at kunne pleje arealerne på en effektiv og overskuelig måde. Det projektet kan gøre, er at tilbyde at plejen kan ske i et fællesskab, samt i projektperioden betale udgifterne. Et af tiltagene i projektet er også at lave en forening til at skabe fællesskab om projektet og den fremtidige forvaltningen af naturarealerne, så naturværdierne sikres - også efter projektperiodens udløb.

Fakta

Projekttype: EU Life og Natura 2000
Periode: 2013-2019
Status: Afsluttet
samarbejdspartnere: EU Life, Frederikshavn Kommune, Statsfængslet Kragsskovhede og Naturstyrelsen
Økonomi: 19,8 mio. kr. - EU Life finansierer 50 % og en national pulje finansierer 50 %

Hedepletvinge

Rimmer og dobber

Det er ikke altid lige nemt at komme rundt i mosen....

Græsningsprojekt støttet af Landdistriktspuljen

Læs om projektet her

Mere om EU

Foreningen for Råbjerg Mose

Foreningen er nedlagt

Foreningen er på generalforsamlingen 28. marts 2017 nedlagt.

Hjemmesiden vil fremover være det bærende elementer i projektets netværk for interesserede

Alle aktiviteter på private arealer gennemføres naturligvis kun efter direkte aftale med ejerne.

Kontaktpersoner

Helle Kold Jespersen
Projektleder
Naturstyrelsen - Vendsyssel
hekje@nst.dk
72543986


Sisse Lindholm
Frederikshavn Kommune
sili@frederikshavn.dk
98456383

Nyheder