Træer i urørte skove bliver gjort gamle før tid for at styrke biodiversiteten

Mindst 3.500 udvalgte træer i udpegede urørte skove landet over bliver i øjeblikket veteraniseret for at skabe levesteder for en lang række dyr og svampe. Det sker ved at skade træerne ved f.eks. at fjerne bark eller sprænge toppen af træer. Fremover vil det ske endnu flere steder.

Træer med afrevet bark, brændte pletter eller flækkede stammer. Og enkelte steder træer, der sprænges i luften. Dette syn kan for tiden møde skovgæster i flere af statens skove.

Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det helt med vilje og godt for natur og biodiversitet.

Naturstyrelsen veteraniserer i disse måneder mindst 3.500 udvalgte træer for at styrke biodiversiteten. Indsatserne bliver udført i nogle af de urørte skove, hvor regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet tidligere på året besluttede at stoppe den kommercielle skovdrift. Da skovene i sin tid blev plantet med produktion af træ for øje, skal arbejdet med at gøre træerne gamle før tid hjælpe udviklingen mod en mere naturlig skov på vej. Og fremover vil det være et syn, man kan møde i mange flere af statens skove.

- Naturen er i krise, og der mangler levesteder for en lang række planter, dyr og svampe i vores skove. Derfor har vi i år stoppet den kommercielle motorsav i 32 skove landet over, og med årets finanslovsaftale har vi nu leveret et historisk løft af naturindsatsen, så vi kan få endnu mere urørt skov. Det tager tid at vende naturkrisen, og derfor hjælper vi nogle steder naturen lidt på vej, hvor vi skyder genvej til flere levesteder ved at gøre udvalgte træer gamle før tid. At veteranisere et træ kan give liv til et mylder af planter og dyr, siger miljøminister Lea Wermelin.

Med finansloven er der nu afsat 888 mio. kroner til en natur- og biodiversitetspakke. Det gør det muligt at nå op på samlet set knap 75.000 hektar urørt skov. 


Efterligner naturen

Når man veteraniserer et træ, efterligner man de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv i form af lynnedslag, sygdom, vind og vejr. Det kan f.eks. ske ved at fjerne en ring af bark på træet. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og levende materiale, der gør det til et optimalt levested for en lang række biller og svampe, og hvor spætter kan søge føde og hakke redehuller.

Konkret er Naturstyrelsen i disse måneder i gang med at veteranisere ældre ege- og bøgetræer i udpegede urørte skove landet over - det gælder blandt andet i Jægersborg Hegn nord for København, Skindbjerglund i Nordjylland og Gråstenskovene i Sønderjylland.

- Variation og asymmetri er nøgleord, når det kommer til biodiversitet. Derfor skal vi væk fra de lange lige rækker af træer og med tiden gøre skovene vildere. En varieret skov er også sjovere at gå en tur i, og med tiden vil den få langt flere vilde dyr og planter tilknyttet. Og med finanslovsaftalen har vi besluttet, at der skal være meget mere urørt skov, siger miljøordfører Zenia Stampe, Radikale Venstre.  
- Vi stopper nu motorsavene i de urørte skove, vi allerede har udpeget, og vi fremmer biodiversiteten ved at veteranisere træer for at skabe vild natur. Og så kan jeg kun endnu engang råbe hurra for den nye naturaftale, der vil give os meget mere vild natur i Danmark, siger naturordfører Rasmus Nordqvist, SF.
- Naturkrisen har ikke tid til at vente på, at de unge træer ældes, så nu snyder vi, som man gør i et tv-køkken. Ved at hærge træerne på den rigtige måde, skaber vi kæmpemæssige luksusinsekthoteller, der skal være hjem for et mylder af små arter. Det er den første af mange håndsrækninger til biodiversiteten, siger miljøordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten.
- Med finanslovensaftalen giver vi naturen et kæmpe løft, men de mindre ting hjælper også, som her veteranisering af træer i urørte skove, så som give bedre levesteder for planter, dyr og svampe. Vi skal have meget mere vild natur i Danmark, og det her er bare første skridt,  siger miljøordfører Torsten Gejl fra Alternativet.
-Vi skal hjælpe naturen alt det, vi kan, og selvom det kan virke paradoksalt at skade træer for at hjælpe naturen, så er det netop det, der skal til i de urørte skove. Det kommer vi til at se meget mere af, når finanslovsaftalen skal rulles ud, siger miljøordfører Mette Gjerskov, Socialdemokratiet.

 Foruden veteranisering af træer vil Naturstyrelsen udføre en række andre tiltag for biodiversiteten i de urørte skove. Det gælder bekæmpelse af invasive plantearter og plantning af træer og buske med blomster, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter.   Nogle steder vil man også fælde træer for at give plads til f.eks. gamle egetræer, samtidig med at de fældede træer bliver liggende i skovbunden og skaber mere dødt ved til gavn for svampe og biller.