Få store naturoplevelser på de danske øer

10-07-2020

HOLD DA FERIE I NATUREN: Udnyt de gratis færger i juli og udforsk de statslige naturområder på øer landet over.

Knudeklinterne på Fur. Foto: Lars Gundersen

Unik natur på få kvadratkilometer og vand så langt øjet rækker. Naturstyrelsen guider her til storslåede naturoplevelser i vores fælles natur på nogle af Danmarks øer.

Husk, at færgerne mange steder er gratis i hele juli, hvis du er på cykel eller gåben, så tag en dagstur eller en planlæg en decideret ø-ferie. Nedenfor kan du finde inspiration til ture ud i naturen på øerne med tips og links til seværdigheder, stier og faciliteter som primitive lejrpladser.

 

Nordby Bakker på Samsø
Nordby Bakker er et af Danmarks største og måske smukkeste områder med overdrev, som er en stadig sjældnere landskabsform. Overdrev er magre jorde, der tidligere blev brugt til græsningsområde for husdyr. Nordby Bakkers nøgne, græsgrønne og storbølgende landskab med vilde blomster er særlig smukt. Både fordi det grænser op til havet, og fordi de op til 64 meter høje bakker gennemskæres af dale, som på Samsø kaldes for skår.
Se hele naturguiden

 

Fur
Fur er Limfjordens perle. Inden for sit beskedne areal på kun 22 km2 rummer Fur en rigdom af forskelligartede og særprægede landskaber. Kendt for sine moler, fossiler, stejle klinter og smukke udsigter over land og fjord. Et landskab skabt af kiselalger, vulkansk aske, is, vand og mennesker.
Se hele naturguiden

 

Læsø Klitplantage

En meget smuk og vidtstrakt klithede, som er genskabt til tidligere tiders skønhed, er det bogstavelige midtpunkt i Læsø Klitplantage. Staten ejer imidlertid også områder syd, øst og vest på øen, som byder på særlig natur.
Se hele naturguiden

 

Livø
Naturperlen Livø er placeret i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. Hele Livø, med undtagelse af den lille by, har været fredet siden 1977 for at bevare landskab og natur. På Livø finder du næsten alle danske naturtyper, heriblandt flade strandenge, tørre overdrev, stejle skrænter og udskridende kratbevoksede skråninger. Af dyr er det særligt dådyr og sæler, som øen er mest kendt for.
Se hele naturguiden

 

Fanø
Fanø er Vadehavets smukkeste ø med stor variation i naturoplevelserne. Klitheder med småsøer og moser. Plantager med udsigtspunkter - eller bjerge har fannikerne døbt dem. Strandenge med får. Og ikke mindst den 16 km lange, hvide strand, som om sommeren trækker titusindvis af turister til Vesterhavet. Tag på sælsafari, fugleture og se de spændende fuglekøjer, som kun findes på Fanø.
Se hele naturguiden


Årø Kalv – ud for Haderslev Næs
Årø kalv er oprindeligt en gruppe af småøer, som ved aflejring er blevet sammenhængende med selve Årø. Området udgør i dag et stort kompleks af odder, der er under stadig forandring. Den østlige del af kalven består af sandstrand og et højtliggende terræn med klitvegetation, mens øen mod nordvest ligger som lave strandenge med vandhuller. Tag en vandretur i den særprægede natur og oplev blandt andet en lang række andefugle.
OBS: Af hensyn til fuglenes yngletid er reservatet først åbent for offentligheden fra 15. juli og frem til 15. marts.
Se hele naturguiden

 

Her kan du også gå på opdagelse:

 

Helnæs – Maden og Bobakker
Helnæs er en halvø på Sydvestfyn med smuk og varieret, både flad og bakket natur. Det flade land ved Helnæs Made står i stor kontrast til Bobakkernes kuperede grønne terræn. På Maden kan man vandre en flot tur langs en afmærket rute på cirka tre kilometer, som bl.a. kommer forbi en dejlig badestrand. Du kan køre til Helnæs fra Fyn via den naturlige dæmning Langøre.
Se hele naturguiden

Vigelsø – Odense Fjord
Vigelsø er med sine 132 hektar den største ø i Odense Fjord. Den er et enestående eksempel på en hel ø, som er givet tilbage naturen efter mange års intensiv landbrugsdrift. Her er hverken veje eller biler, og raps- og hvedemarker er blevet til skov og strandenge med små vandhuller og et mylder af vandfugle året rundt. Husk kikkerten! 
Se hele naturguiden  

Nakskov Fjord
Nakskov Fjord på Vestlolland med de ti små og store øer kaldes Danmarks ø-rigeste fjord – og er et vigtigt vildtreservat. Her kan du opleve ”sort sol”, når fuglene rejser på vinterferie sydpå, udforske resterne af Danmarks ældste skibsværft fra Kong Hans’ tid, tage på fisketur inde i Nakskov By eller gå de 6 km til Lodshuset på spidsen af Albuen. Du kan også opleve fjorden fra vandsiden på en tur med Postbåden.
Se hele naturguiden

Sydlangeland
Langelands sydspids er dækket af et vidtstrakt naturområde med store, åbne græssletter, søer og moser, historiske skove, stejle klinter og de særprægede, rundpuldede ”hatbakker”, som især findes på Langeland. Her kan du møde en flok på ca. 60 ”vilde” heste af exmoor-racen, som klarer sig selv året rundt – stort set uden menneskers indblanding.
Se hele naturguiden

Avnø og Svinø
Den sydsjællandske halvø med den militære fortid er i dag et storslået naturområde med våde enge, vide udsigter og fugle i massevis. På stenrevet i fjorden ligger sæler og soler sig, når de ikke er i vandet efter fisk. Og himlen over Avnø er en attraktion, som hidkalder stjernekiggere fra nær og fjern.
Se hele naturguiden

Tunø
Tunø er et spændende udflugtsmål. Tidligere var øen dækket af egeskov, men består i dag af en varieret natur med alt fra markblomster, vildnis med bl.a. vilde kaprifolier til forskellige træsorter som figen- og morbærtræer. I de stejle klinter mod syd og nordvest ses tydelige moræneaflejringer efter gletsjere fra istiden, som var med til at forme øens bakker.
Der er shelters på øen,
et udsigtstårn og afmærket sti øen rundt.

Nakskov Fjord
Nakskov Fjord på Vestlolland med de ti små og store øer kaldes Danmarks ø-rigeste fjord – og er et vigtigt raste- og yngleområde for fugle. Gæs, ænder, terner, svaner, måger og andre vand- og vadefugle samles i titusindvis på strandengene for at finde føde og få unger. Også frøer og tudser stortrives ved de mange vandhuller. På Vestlolland lever en af Danmarks største bestande af løvfrøer. Du kan også opleve fjorden fra vandsiden på en tur med Postbåden.
Læs mere

Ærø – Voderup Klint
Geologien er helt speciel ved Voderup Klint. Store landskabsblokke er gledet ned, så de ligner store trappetrin. Jordlagene ligger oven på et gråt lerlag, som ses nederst i klinten ved stranden. Lerlaget er fyldt med snegle og muslingeskaller, som vidner om, at det er aflejret i et varmt hav for 115.000 - 130.000 år siden.
Læs mere