Læsø Klitplantage

Læsø Klitplantage. Foto: Ole Malling

Når man i dag færdes i læ i klitplantagen, tænker man ikke umiddelbart på at Læsø klitplantage er vokset op på forholdsvis kort tid på en stormomsust træløs ø. I 1929 begyndte staten at erhverve arealer på Læsø. Formålet var at sikre en varig dæmpning af sandet, at skabe læ for landbruget og at genskabe Læsøs stolte fyrreskov. Skovfyr er stadig hovedtræarten. I en årrække er der også plantet store arealer med den vestamerikanske sitkagran.

Den vokser godt, men i 1990-erne var der voldsomme angreb af jættebarkbillen. Samtidig er træindustrien ikke særlig interesseret i træ fra Læsø på grund af transportomkostningerne. Den mest stabile afsætning er træflis til Byrum Varmeværk. Disse forhold er årsag til fornyede overvejelser om træartsvalget. Det er målsætningen for de kommende års skovdrift, at den skal gøres mere naturnær. Fremtidens skove skal bestå af en blanding af træarter og aldre på samme areal, og der skal være flere løvtræer. Mange steder er der plantet løvtræ - først og fremmest eg. Birken vokser op af sig selv  mange steder i plantagen.

Der er 8 afmærkede vandreture og afmærkede ridestier i området. Derudpover er der bålpladser, mulighed for fiskeri uden tilladelse i Horneks Sø og lejrplads for organiserede grupper.

Ved Højsande kan man fra udsigtstårnet se ud over klitplantagen, og i klart vejr til fastlandet. Man kan også se, at nogle klitter ligger i række. Det er resterne af gamle sandmiler eller vandreklitter, dvs. klitter, som vinden har blæst over landet fra vest mod øst. Vinden har formet sandet til en parabel. Derfor kaldes klitterne Parabelklitter. Ved Saltsydehytten er der opstillet et udsigtstårn og en kikkert.

Læs mere