”Nordens giraf” og andre spændende dyr på vej i Danmarks første naturnationalparker

Om ét år kan du møde elge i Gribskov i Nordsjælland og stude og krondyr i Fussingø ved Randers. Det er nogle af de konkrete planer for Danmarks to første naturnationalparker, som nu er politisk besluttet.

De nye naturnationalparker på statens arealer bliver uden skov- og landbrugsproduktion og vil udvikle sig til en mosaik af forskellige naturtyper, der skal give gode levesteder for pressede og truede arter. Og store græssende dyr bliver en helt naturlig del af de fremtidige økosystemer og skal være med til at udvikle den nye natur.

Sådan lyder nogle af de centrale elementer i planerne for naturnationalparkerne i Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland, som Miljøminister Lea Wermelin sammen med aftalekredsen SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet nu kan præsentere. Planerne er udarbejdet i samarbejde med både eksperter, interessenter og lokale borgere.

- Naturen er presset, og arter forsvinder i et skræmmende højt tempo. Her er naturnationalparkerne en del af løsningen, blandt andet fordi de skaber flere værdifulde levesteder for dyr og planter. Til det formål spiller de store græssere en vigtig rolle. Jeg håber, at danskerne tager godt imod idéen om, at store græssende dyr også kan være for eksempel køer, krondyr og elge, som uden tvivl vil skabe spændende, vilde naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin.

I de to første naturnationalparker får de naturlige dynamikker lov til at folde sig ud sammen med store græssende dyr som hjorte, kvæg, og elge. Samtidig er der lagt vægt på, at parkerne bliver åbne for borgerne, der gerne vil ind og opleve den vilde natur og de store dyr.

I naturnationalparkerne vil naturen desuden blive hjulpet på vej med genopretninger af vådområder og andre biodiversitetsfremmende tiltag som for eksempel at fjerne ikke-hjemmehørende træer.

Aftaleparterne udtaler:

- De to første naturnationalparker er et stort og vigtigt skridt på vejen mod de op til i alt 15 parker, som vi sammen med Socialdemokratiet gik til valg på. Naturen og biodiversitet er i knæ og har brug for plads og steder, hvor den kan udfolde og udvikle sig mere frit. Samtidig er jeg glad for, at parkerne også bliver et frirum for os mennesker, hvor vi kan minde hinanden om at passe godt på den, siger Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF.

-Vi skal have meget mere vild natur, og her i de to første naturnationalparker rækker vi pressede og truede arter en hjælpende hånd. Samtidig giver vi danskerne nogle nye, store rekreative områder, hvor naturen og skovene får optimale vilkår, siger Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre.

- Det er en god dag for biodiversiteten, og jeg bliver glad, når jeg ser de konkrete planer folde sig ud til frodige naturnationalparker, hvor insekter og sjældne planter får noget nær optimale livsvilkår. Det er et kæmpe skridt, at vi nu sender de konkrete projektforslag i høring, og jeg håber meget, at de bliver godt modtaget. Det fortjener naturen og fremtidige generationer, siger Rasmus Vestergaard Madsen, naturordfører for Enhedslisten.

- Naturen skal være vild igen og have plads til at udvikle sig. Projektforslagene til de to naturnationalparker viser os alle en væsentlig og mere bæredygtig måde at forvalte vores natur på. Ud med maskiner og ind med store græssende dyr, også gerne de mere eksotiske af slagsen. Det vil skabe en frugtbar grobund for biodiversiteten i fremtiden, siger Torsten Gejl, miljøordfører i Alternativet.

- Vi synger om skovens dybe, stille ro, og med planerne for de første naturnationalparker er der ikke længe til, at vi kan komme ud og opleve den for alvor. For med lysåbne områder og urørte skove helt uden skov- og landbrugsproduktion giver vi en håndsrækning til biodiversiteten og de truede arter, som mangler levesteder. Det gør vi samtidig med, at skovene kan bruges til de fritidsaktiviteter, som mange allerede nyder i dag, men som måske vil tiltrække endnu flere, der gerne vil opleve den dybe, stille ro, siger Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet.

Høring og informationsmøder:

Miljøministeren sender projektforslagene på de to naturnationalparker i offentlig høring den 28. april. Find høringsmaterialet her:
Fussingø: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-fussingoe/Gribskov: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/

Efterfølgende holder ministeren to virtuelle informationsmøder den 3. maj kl 18:30-19:30 i Fussingø og den 5. maj kl. 19-20 i Gribskov. Begge informationsmøder er tilgængelige på https://www.facebook.com/Miljoeministeriet/events/. Spørgsmål til borgermøderne om naturnationalparkerne kan sendes på forhånd til matkr@nst.dk (ang. Fussingø) og ANT@nst.dk (ang. Gribskov) eller som kommentar på Facebook under streamingen.

Fakta

  • Etablering af de to naturnationalparker er besluttet i aftalekredsen i juni 2020. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.
  • I tilblivelsen af projektforslagene har der været lagt vægt på borgerinddragelse. Der er blevet etableret en national videnskabelig arbejdsgruppe med ni forskere, en national arbejdsgruppe for interessenter med 18 organisationer repræsenteret og derudover en lokal projektgruppe for hvert område med lokale brugere og organisationer.
  • Med parkerne bliver der skabt store, sammenhængende naturområder, hvor naturen har førsteprioritet og får rigtig god plads. Der er alene tale om eksisterende statsejede arealer i de nye parker. I Gribskov er der planer om en ca. 1.300 hektar stor naturnationalpark, et område der svarer til ca. 13 km2. I Fussingø er arealet af den nye naturnationalpark på ca. 835 hektar, som svarer til godt 8 km2.
  • I anlægsfasen bliver den vildere natur hjulpet godt på vej ved at fjerne dræn og lukke grøfter, så vandet kan løbe frit. Småsøer, vandhuller og sumpe vil finde vej tilbage i landskabet til gavn for sjældne planter, guldsmede, fugle, padder og andre dyr. Der bliver også fjernet invasive dyr, træer og planter, som ikke hører hjemme i den danske natur. Forekomsten af ikke-hjemmehørende træer vil ligeledes blive reduceret, ligesom nogle træer bevidst bliver skadet ved såkaldt veteranisering, således at der løbende skabes mere dødt ved til gavn for en række svampe, insekter og fugle.
  • Naturnationalparkerne bliver rige på nye og vildere naturoplevelser. Der vil være god adgang og plads til ro og fordybelse, mens forandringerne i naturen kan følges år for årDen vildere natur er til gavn for biodiversiteten, og Naturstyrelsen følger løbende op på udviklingen og overvåger naturen i parkerne.

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker

Naturstyrelsen har udarbejdet projektforslagene for de to kommende naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov. Som led i den proces har både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper været inddraget i arbejdet. Projektforslagene er godkendt af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver nu sendt i offentlig høring.

Videnskabelig arbejdsgruppe 

Den videnskabelige arbejdsgruppe består af professor Jens-Christian Svenning, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst og lektor Stine Krøijer, lektor Jacob Heilmann-Clausen.   

National arbejdsgruppe for interessenter

Den nationale arbejdsgruppe består af Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker og Dansk Skovforening.

Lokale Projektgrupper 

De lokale projektgrupper består af lokale brugergrupper, repræsentanter fra kommunerne og - i Gribskov - nationalparkbestyrelsen.

Læs mere om naturnationalparkerne her: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker

 

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: 24 77 11 30, e-mail: miblb@mim.dk

Naturstyrelsens pressetelefon: 72 54 30 04