Naturnationalpark Fussingø

Naturnationalpark Fussingø vil udgøres af et større sammenhængende naturområde vest for Randers på et areal på omkring 800 ha bestående af Indskovene, markerne omkring Fussingø og Fussing Sø.

Kort over Naturnationalpark Fussingø

Kort over projektområde

Den røde markering skitserer den kommende naturnationalparks afgrænsning.

Skovvandring i Fussingø

Kom med på skovvandring i den kommende naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers.

Nyheder

Tids- og projektplan for etablering af Naturnationalpark Fussingø

Den skitserede tids- og projektplan er foreløbig, og vil kunne påvirkes af, at tilladelser og afgørelser evt. påklages. Tids- og projektplanen opdateres derfor løbende. 

 • Etablering af naturnationalparken.
 • Indvielse af naturnationalparken.

 

 • Naturstyrelsen udarbejder et udkast til projektforslag. Udkastet præsenteres for den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe, og tilbagemeldinger fra de respektive grupper modtages.
 • På baggrund af tilbagemeldingerne fra de respektive grupper, udarbejder Naturstyrelsen det endelige projektforslag.
 • Projektforslaget drøftes og godkendes politisk af aftalekredsen.
 • Projektforslaget præsenteres ved et offentligt arrangement.
 • Der igangsættes en offentlig høring.
 • Projekttilpasninger på baggrund af offentlig høring godkendes politisk.
 • Myndighedsbehandling opstartes.
 • Udbudsmateriale og -proces initieres.

• Myndighedsbehandling fortsættes.
• Udbudsmateriale og -proces afsluttes.

 • Myndighedsbehandling afsluttes.
 • Etablering af naturnationalparken.

 3.-4. kvartal

 • Virtuelt informationsmøde og skovvandring i naturnationalparken.
 • Videnskabelig arbejdsgruppe og interessentarbejdsgruppe nedsættes. 
 • Afholdelse af møder med henholdsvis den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe. Grupperne kommer med input til projektet.