Urørt skov: Store forandringer på vej i 52 statsskove

I fremtiden kommer der mere vand og lys i skovbunden. Andre steder bliver der fjernet træarter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark og sat store græssende pattedyr ud. Det er bare noget af indholdet i de 52 planer for urørt skov, som Naturstyrelsen i dag har sendt i høring.

Indtil udgangen af februar 2024 kan borgere og interessegrupper komme med input på 52 forvaltningsplaner for urørt skov på statens arealer. Blandt planerne, der bliver sendt i høring, er forvaltningsplaner for dele af Rold Skov i Jylland, skoven på Vigelsø nord for Odense og Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Forvaltningsplanerne sætter rammerne for, hvordan naturen skal gøres vildere i de urørte skove, der forventes at udgøre ca. 70.000 hektar af de statslige naturområder.

- De statslige naturområder står over for store forandringer i de kommende år til gavn for dansk biodiversitet. I Naturstyrelsen bruger vi forskellige metoder til at skabe disse forandringer, som skal give os alle en vildere og mere artsrig natur. Nogle steder fjerner vi ikke-hjemmehørende træer, andre steder genopretter vi moser og vandhuller, og atter andre steder sætter vi hegn op, hvor store planteædende pattedyr skal bidrage med græsning og mere dynamik, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen

- Vi søger at give de bedst mulige rammer for vild natur, og det handler bl.a. om at arbejde med at skabe plads og variation for at få de mest optimale levesteder for mange flere arter. Samtidig sørger vi for, at alle os, der elsker at være ude i naturen, hvad enten vi vil kigge på fugle, gå tur med hunden eller ride en tur på hesten, også har mulighed for det i fremtiden, siger Signe Nepper Larsen.

Forvaltningsplanerne for urørt skov er et led i udmøntningen af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

De 52 planer er i høring fra 15. december 2023 til 1. marts 2024.

Høringsside over forvaltningsplanerne:

Link til Naturstyrelsens høringsside: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov/offentlig-hoering-af-udkast-til-52-stk-forvaltningsplaner-for-uroert-skov

Læs mere om urørt skov: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov

Læs om de forandringer Naturstyrelsen laver på statens arealer.

vilderenatur.dk/

Naturstyrelsen har desuden oprettet en side på den offentlige høringsportal hvor høringsmaterialet er tilgængeligt.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen kan kontaktes på nst@nst.dk.

Naturstyrelsens pressetelefon: 7254 3004

Liste med de 52 skove:

Naturstyrelsens lokale enhed:

Forvaltningsplanens navn:

Bornholm

Almindingen

Bornholm

Nordbornholm

Bornholm

Ølene

Fyn

Arealer på Sydlangeland

Fyn

Flyvesandet og Nørreby Hals

Fyn

Fuglsanggård

Fyn

Vigelsø

Himmerland

Ajstrup Strand

Himmerland

Rold Skov

Hovedstaden

Buresøskovene

Hovedstaden

Hørsholm Slot og Folehaven

Hovedstaden

Sjælsø Lund, Stumpedysse Hegn og Breelte Skov

Hovedstaden

Trørød Hegn og Kohave Skov

Kronjylland

Fussingø Udskovene

Kronjylland

Gjerrild Nordstrand

Kronjylland

Helgenæs

Kronjylland

Hjermind Skov

Midtsjælland

Annebjerg,  Grønnehave og Ulkerup skov

Midtsjælland

Hov vig og Nakke Skov

Midtsjælland

Røsnæs

Midtsjælland

Tuse Næs

Nordsjælland

Arrenæs og Frederiksværkskovene

Nordsjælland

Freerslev Hegn og Brødeskov

Nordsjælland

Gribskov

Nordsjælland

Klosterris Horserød og Gurre

Nordsjælland

Tisvilde Hegn

Storstrøm

Areal ved Sandvig

Storstrøm

Avnø

Storstrøm

Faksinge Skov

Storstrøm

Hannenov Skov

Søhøjlandet

Gjern Bakker

Søhøjlandet

Silkeborg Nordskov og Bjørnholt

Søhøjlandet

Silkeborg Sønderskov

Søhøjlandet

Velling og Snabegård Skov

Sønderjylland

Gråstenskovene

Sønderjylland

Helligsø

Sønderjylland

Nautrupgård Skov m.fl.

Sønderjylland

Pamhule Skov

Sønderjylland

Skovene rundt om Sønderborg

Sønderjylland

Store Okseø

Sønderjylland

Sønderhavskovene

Sønderjylland

Varnæs Hoved og Avnbøl Sned

Trekantsområdet

Boller, Klokkedal og Rold Skov

Trekantsområdet

Fovslet, Svanemose, Tapsøre m.fl.

Trekantsområdet

Grund Skov

Trekantsområdet

Kærskov, Lystrup Skov og Dallerup

Trekantsområdet

Sophienlund

Trekantsområdet

Stenderuphalvøen

Trekantsområdet

Vognkær Enge, Hvidbjerg og Randsfjord

Vadehavet

Skovene ved Jels

Vestjylland

Rydhave Skov

Vendsyssel

Slotved Skov