Fortidsminder

Bevaring af fortidsminder

Der findes ca. 5.000 fortidsminder på Naturstyrelsens arealer. Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin er nogle af de største og bedst kendte.

Se alle ruiner på udinaturen-kortet

Fordeling af fortidsminder

  • Gravhøje: 3200
  • Dysser, jættestuer, forsvarsanlæg: 300
  • Voldstender, ruiner, forsvarsanlæg: 140
  • Bautasten, rundsten, vildtbanesten, skelsten, milesten mv.: 250
  • Veje, broer, stenkilster, kanaler, sæmninger, kilder, brønde: 170
  • Andet, f.eks.: Krigergrave, mindesmærker, kreatur- eller fårefolde, hustomter, teglovne med mange flere: 940
  • Arkæologiske lokaliteter, f.eks.: Overpløjede gravhøje, bopladser og fundsteder for oldsager: ca. 925

Fortidsminder og kulturhistoriske spor

Gravhøjene er den type fortidsminde, der er flest af i landet og derfor er dem, man oftes kan støde på i statsskovene. De blev bygget i alle oldtidens perioder, og det er grunden til, at de er så talrige.

De store og små dysser og jættestuer er eksempler på andre fortidsminder, som der også har en del af på Naturstyrelsens arealer. De står både enkeltvis og mange sammen rundt om i landskabet.

Stendysse Vesterlyng på Vestsjælland

Som noget usædvanligt for skovene kan nævnes, at der ingen andre steder end her kan spor efter jernalderbondens marker. Det samme er tilfældet for de marker fra historisk tid, som kaldes ’højryggede agre’. I og omkring skovene findes desuden et utal af sten- og jorddiger, og alt sammen fortæller de historien om vor fælles fortid.

Statsskovene rummer således et bredt udvalg af alle de typer af fortidsminder og kulturhistoriske spor, som findes i Danmark.

Hvordan plejes fortidsminder?

Alle fortidsminderne bliver plejet, f.eks. bliver de friholdt for træer og andre vækster, så de henligger med en slidstærk overflade af f.eks. græs eller lyng. Formålet med plejen er at bevare fortidsminderne bedst muligt, gøre dem synlige for enhver og formidle dem til befolkningen.

Læs mere om hvordan ruinerne af Hammershus plejes og vedligeholdes