Mountainbike

De danske statsskove lægger skovbund til mere end 700 kilometer mountainbikeruter.

Mange danskere benytter sig af muligheden for at få pulsen op, nyde naturen og være en del af fællesskabet på mountainbikesporene i de danske skove. 

På denne side finder du både relevante regler for mountainbikekørsel i skovene, henvisning til gode spor, som ruter til mountainbikekørsel kaldes, samt retningslinjer for anlæggelse af nye spor.

Find MTB-ruter i Danmark

MTB-Kodeks

Kør hvor du må

  • I naturen må du kun cykle på veje og stier.
  • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
  • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
  • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

Kør ansvarligt

  • Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
  • Cykel sammen – husk hjelm, telefon og sygesikringskort.
  • Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

Vis hensyn

  • Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
  • Smid ikke dit affald i naturen.
  • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.

Fakta - sådan er reglerne

Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven. 

Ifølge loven må du gerne cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte og samtidig fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel. 

Du må derfor ikke cykle, hverken på en almindelig cykel, MTB eller andre cykler, i skovbunden, på fortidsminder, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende. Du må heller ikke lave dine egne MTB-spor i skoven. 

I Naturstyrelsen har vi valgt at benytte en bestemmelse om, at ejeren kan give skovgæster lov til mere, end hvad der er fastsat i de generelle lovbestemmelser. Derfor må du i statskovene også cykle på afmærkede MTB-spor i skovbunden.

Færdselsloven gælder også i skoven! Det betyder blandt andet, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Omvendt gælder færdselsloven også gående på veje og stier i naturen – du skal næsten i alle tilfælde gå i venstre side af færdselsretningen, ligesom man ikke må være til ulempe for kørende på stien eller vejen.

På statens områder må du færdes døgnet rundt, mens du i private skove kun må færdes fra klokken 06 om morgenen til solnedgang.

Læs Naturbeskyttelsesloven

Vidste du at ...

Den første mountainbikerute på Naturstyrelsens arealer blev lavet i 2000.
Der er over 700 km mountainbikeruter på Naturstyrelsens arealer. Det svarer til strækningen fra Skagen til den danske-tyske grænse.
Naturstyrelsens mountainbikeruter er lavet i tæt samarbejde med frivillige fra bl.a. lokale MTB-klubber. Mange steder hjælper de frivillige også med at vedligeholde sporene.

Retningslinjer for Naturstyrelsens mountainbiketilbud

Naturstyrelsen har udviklet et sæt retningslinjer for mountainbikespor i statens skove og naturområder. MTB-retningslinjerne udstikker rammerne for, hvor og hvordan sporene skal udformes, samt hvordan Naturstyrelsen samarbejder med lokale interessenter og andre samarbejdspartnere om sporene. Retningslinjerne er udarbejdet efter bidrag fra blandt andre DGI, Friluftsrådet og Danmarks Cykle Union.

Læs retningslinjerne her (PDF)