Fælles skiltning af danske mountainbikeruter

Den rigtige skiltning af mountainbikeruter er vigtig for, at mtb’ere kan finde rundt på ruten, kan vælge en rute tilpasset egne evner og undgå risikofyldte situationer. Og så er det også godt for naturen, fordi det kan reducere sliddet, når ruten er tydelig og klar.

DGI, Dansk Cyklist Union og Naturstyrelsen har derfor udviklet et fælles skiltningsdesign for mountainbikeruter - du kan hente særlig mtb-piktogrammer her.

Skiltningsdesignet følger de samme principper, som kendes fra skisport med fx blå (let) og sort (svær).

Det er op til den enkelte ejer af naturområderne, om denne ønsker det indført på sine naturarealer, efterhånden som der kan skaffes de nødvendige penge, arbejdskraft mv.

Vær derfor opmærksom på, at mtb-ruterne først efterhånden vil blive tilpasset det fælles skiltningsdesign.

Vi opfordrer til, at du vælger den pælefarve, som afspejler ejerskabet - og dermed de rettigheder borgerne har.