Schweisshunde

Naturstyrelsen har et Schweiss-register for at give jægere og trafikkanter en hurtig og professionel hjælp, hvis man har skadet hjortevildt og ikke selv kan finde det og aflive det. Registret er oprettet udelukkende af hensyn til vildtets tarv, og det er en del af jagtlovgivningen, som Miljøstyrelsen er myndighed for.

Schweiss-registret består af cirka 190 frivillige hundeførere, i daglig tale kaldet schweisshundeførere, fordelt over hele Danmark. Med deres specialtrænede hunde står hundeførerne til borgernes rådighed og skal kun have godtgjort deres kørselsudgifter af rekvirenten. Det er næsten udelukkende hjortevildt der eftersøges.

"Schweiss" er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt. En schweisshund er en hund, der er trænet i at opspore såret hjortevildt.

Eftersøgning af anskudt hjortevildt

De fleste eftersøgninger i Danmark er i forbindelse med jagt. Hvis der er tegn på anskydning af hjortevildt, skal jægeren senest efter seks dagtimer ifølge jagtloven tilkalde en hundefører fra Schweiss-registret, hvis vildtet ikke er fundet. Schweisshundeførere har et legitimationskort udstedt af Naturstyrelsen, der blandt andet giver dem ret til at eftersøge og aflive nødstedt vildt på enhver privatejet eller statslig ejendom uden først at have fået lov af ejeren.

Eftersøgning af påkørt hjortvildt

Schweisshundeførerne eftersøger også påkørt hjortevildt, der er flygtet fra ulykkesstedet. Er man som bilist uheldig at påkøre hjortevildt, og dyret ikke er dødt, skal man hurtigst muligt ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på telefonnummer 1812. Oplys præcis hvor du påkørte dyret, hvad der skete og i hvilken retning dyret flygtede. Vagtcentralen vil derefter kontakte en schweisshundefører, hvis dyret er løbet væk og skal eftersøges.

Det er vigtigt, at stedet afmærkes tydeligt i rabatten, så hundeføreren hurtigt kan finde stedet, og dermed har de bedste forudsætninger for at igangsætte en eftersøgning med sin hund.

Læs mere om påkørt hjortevildt

Se mere om Schweiss-registret på hjemmesiden www.schweiss.dk