Driftsplan Søhøjlandet

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Forventes i høring i 2019

Naturstyrelsen har udarbejdet en driftsplan for driften i Søhøjlandet for perioden frem til år 2016.

Driftplanen er et styringsværktøj, som skal sikre, at udviklingen af enhedens skove og naturarealer sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens overordnede strategier og målsætninger indenfor de rammer lovgivningen i øvrigt udstikker.

Driftsplan 2000-2015 (pdf, 10,7 MB)

NB: Kortbilag er ikke tilgængelige i elektronisk form. De kan ses på lokalkontoret.


Bliv hørt


Sådan bliver en driftsplan til