Oplevelser på Ærø

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Ærøskøbing, Marstal

Badeskur på Eriks Hale i Marstal

De fleste ankommer til Ærøskøbing (940 indbyggere) fra Svendborg, og det er værd at bruge tid i Danmarks mindste købstad med stokrose-idyl langs de talrige små byhuse – nogle i bindingsværk – og med brug af hele farvepaletten langs brostensbelagte Vestergade, Søndergade og Torvet. Kig forbi turistinformationen, Ærøskøbing Havn 4, for at få kort, brochurer, oplysninger om begivenheder m.v.

Mange ankommer også til Ærøs største by Marstal (2100 indbyggere) fra Rudkøbing på Langeland. Marstal er også en hyggelig by præget af stolte søfartstraditioner fra 1600-tallet, der udviklede sig til en indbringende smughandel og stort skibsbyggeri. Det kan opleves på Marstal Søfartsmuseum.

2. Skredskrænterne ved Voderup Klint

En af Ærøs største naturoplevelser er de store skredskrænter ved den 33 meter høje Voderup Klint. Over en 2 km lang kyststrækning er store landskabsblokke skredet ned, så de danner tre store trappetrin, hvor det sidste trin ned mod havet er en næsten lodret klint. Det seneste store skred skete i 1834, og det skyldes, at jorden ligger oven på et lag af cyprina-ler, der fungerer som en glidebane, når det bliver mættet af regnvand.

Voderup Klint er et åbent, grønt landskab med græssende kreaturer, og det er værd at bemærke de mange væld, hvor vandet pibler ud for foden af skrænterne og giver liv til siv, engkabbeleje, orkidéer og andre vilde blomster. Faktisk behøver landmanden blot at stikke et rør ind i skrænten, så løber der drikkevand ud til kreaturerne.

På klintens varme, sydvendte skråninger trives markfirben, snog, stålorm og sjældne insekter. Her ses oliebiller og stor guldløber, der ikke findes andre steder i Danmark.

3. Drejskoven ved Gråsten Nor

Langs hovedvejen mellem Marstal og Søby ligger den meget smalle Drejskoven, klemt inde mellem Østersøen og det inddæmmede Gråsten Nor. Her er der tre p-pladser med picnic-faciliteter som borde og bænke, og den midterste har også toilet-faciliteter. Drejskoven blev plantet i 1924 som et værn mod kysten, og derfor skal du ikke passere ret mange egetræer og østrigsk fyr, før du ser det åbne, flade Gråsten Nor, som man tidligere måtte sejle over på en rejse mellem Marstal og Ærøskøbing. Gråsten Nor blev inddæmmet i 1856, og det er et næsten 4 km² stort græsnings- og engområde, hvor der i øvrigt vokser tusindvis af orkidéen majgøgeurt.

4. Egehovedskov ved Marstal

I udkanten af Marstal ligger charmerende Egehovedskov tæt på kysten. Det er en lille løvskov på 22 ha med primært ege- og bøgetræer plantet i 1981, men også nåletræer som normannsgran og skovfyr. Marstal Camping kiler sig ind i en lysning i skoven, og der er også blevet plads til godt 60 farverige badeskure mellem skoven og stranden. Nogle af badeskurene lå tidligere tættere på stranden – som de stadig gør på Eriks Hale – men er nu rykket tilbage. Det er muligt at leje retten til at opsætte et badeskur.

Efter en dejlig gåtur gennem skoven og strandengene, kan man fortsætte langs stranden til de helt små badeskure ad Kalkovnsstien på Eriks Hale.

5. Bålhuset i Toftegårdsskoven

Toftegårdsskoven blev plantet i 1993 i udkanten af Marstal, og selvom det er en ung og lille løvskov på 16 ha, er der gode vandreture ad Øhavsstien med udsigt over kornmarker. Midt i skoven er der en lysning med et vandhul og et bålhus med borde og bænke til en picnic.

6. Udsigt og picnic ved Lille Rise Skov

Man risikerer let at køre forbi Lille Rise Skov, og det vil være en skam. Herfra har man en fantastisk udsigt over store dele af Det Sydfynske Øhav med Lilleø, Dejrø og Halmø nærmest og Egholm, Birkholm og Strynø langt ude i horisonten. Skoven ligger på en skråning tilplantet med især egetræer og nobilis gran, og tæt ved p-pladsen er der en bålplads, hvor der er fri teltning og borde med bænke. Lille Rise Skov ligger ca. 500 meter syd for landsbyen Lille Rise ad Ellemosevej.

Der er også en flot udsigt fra Ærø Rasteplads, der ligger ca. 200 meter nord for Lille Rise. Her er der ikke skov, som kan snuppe noget af udsigten.

7. Borgnæs Skov

Ved første øjekast ligner det en gammel skov med høje træer omkring en dam og tykke popler langs markskellet mod øst. Men Borgnæs Skov blev plantet i 1990 og er en tæt løvskov af især ege- og bøgetræer. Skoven har en lille p-plads (over for Hotel Damgaarden, Borgnæsvej 4).

8. Vorbjerg Skov og rundt om Vitsø

Vorbjerg Skov er en dejlig indgang til Vitsø, som ejes af Aage V. Jensen Naturfond. Vorbjerg Skov blev plantet i 1996, og den ligger på den sydlige skråning ned til Vitsø. Oprindeligt var det en 2 km lang fjordarm, Vitsø Nor, der i 1960’erne blev drænet og opdyrket til landbrug. For at reducere kvælstofudledningen i Lillebælt blev området igen forvandlet i 2009 til et godt 1 km² stort sø- og engområde. En 5 km lang rundtur på trampesti omkring søen giver et godt billede af dyre- og plantelivet, som er blevet bedre med vilde orkidéer, vandhuller med truede padder, sjældne markfirben og et stadig rigere fugleliv. Fugletårn i det nordøstlige hjørne af Vitsø.