Året rundt på Ærø

Forår

Alt grønnes fra starten af maj, når bladene springer ud i de små løvskove Egehovedskov, Toftegårdsskoven, Lille Rise Skov, Borgnæs Skov og Vorbjerg Skov. Og på Voderup Klint blomstrer hvidtjørnen fra starten af juni.

På Voderup Klint begynder solen at have magt. Efter en kold nat stiger temperaturen hurtigt, og luften er tør og klar. I sådan et klart vejr kan man fra toppen af Voderup Klint se helt til Als og Tyskland.

Mange fugle har travlt med yngelpleje. I klinterne er digesvalerne i gang med at udbygge redehuller eller grave nye reder. Og den rødryggede tornskade kommer flyvende fra Afrika i maj. På varme dage og aftener i maj og juni kan man være heldig at høre klokkefrøerne, der kan lyde som fjerne kirkeklokker. Hvis det ikke lykkes at høre klokkefrøen på Voderup Klint så prøv gadekæret i Voderup. Foruden lyden kan klokkefrøen genkendes på sine orange tegninger på undersiden.

Foråret er også den bedste årstid for vilde blomster på det kalkholdige overdrev. Man kan se håret viol med hjerteformede blade og violette blomster i april-maj, knoldranunkel med gule blomster i maj-juni, vild hør med hvide blomster i juni-august, og almindelig mælkeurt med blåviolette blomster i juni-august. Ved de mange kildevæld på klinten kan man se fx engkabbeleje og orkidéen majgøgeurt, der blomstrer i maj-juli.

Den sorte oliebille ses også på Voderup Klint især om foråret. Oliebillen lægger æg i jorden, og larverne kravler op på planter og hægter sig på insekter. De heldige larver kommer med en jordboende bi hjem, hvor de æder biens larver og forråd. Efter puppestadium myldrer de frem som oliebiller.

Blandt helt sjældne dyr er billen ”stor guldløber”, der i Danmark formentlig kun findes på Voderup Klint. Det er en 2-2,5 cm lang løbebille med metalgrøn overside og gyldne dækvinger. Der er kun en bestand på ca. 250 biller, og det er muligvis en rest fra en varmere tidsperiode, hvor der kan have levet stor guldløber andre steder i Danmark.

Fra fugletårnet i Vitsø (nær Vorbjerg Skov) kan man især om foråret se ænder, gæs, vadefugle og rovfugle. Rørhøgen vil svæve over søen på udkig efter et måltid. Hvis vandfuglene pludselig letter på én gang, kan det være vandrefalken – der kan dykke med op til 300 km/t – der er på færde.

Sommer

Meget af det, som kan opleves om foråret på Voderup Klint kan også ses om sommeren. Det gælder vilde blomster som vild hør, almindelig mælkeurt, engkabbeleje og majgøgeurt. Desuden kan man se den sjældne bakketidsel, der bliver 15-30 cm høj, og blomstrer i juli-september med 2-3 cm brede blomsterkurve med rødgule kroner. På de varme, sydvendte skrænter vil det nu også pusle med markfirben, snog og stålorm, og der vil være en rig insektfauna.

Efterår

Skovenes blade skifter til mere gyldne, gule og røde farver, og flere steder kan du være heldig at finde spiselige frugter som fx slåen, hyld, hassel og brombær. Gå en tur i skoven i sensommeren eller først på efteråret og nyd farver og frugtsætning og pluk af naturens spisekammer til syltning eller urtesnaps. Efteråret er også den bedste tid at plukke svampe.

Kolde nætter og klare morgener giver gode muligheder for at opleve fuglenes efterårstræk mod syd. Fuglene flyver først, når vejret og vinden er med dem. Mens de venter, benytter de lejligheden til at ”tanke op” i naturens forrådskammer, og det kunne fx være Vitsø. Her kommer rovfugle som rød glente, fiskeørn, havørn og vandrefalk forbi.

Vinter

Mange ting i skovene træder tydeligere frem, når træerne står uden blade. Julen nærmer sig, og skoven er et oplagt sted at samle pynt til juledekorationerne. Du må til eget forbrug samle alt, hvad der ligger i skovbunden, som kviste, svampe og kogler. Fyr- og poresvampe findes på gamle træstubbe.

Overvintrende vandfugle samles i våger i isen på søer og nor. Rovfugle og ræve tager de fugle, som er bukket under i kulden. Ligger der sne i skovbunden, så prøv at skrabe lidt af sneen væk, og der vil være et hulrum mellem den og jordoverfladen. Her er der edderkopper, biller og andet småkravl. Også markmusen søger ly for vinterkulden og laver lange gange under sneen. Det benytter ræven sig af – i skumringen kan man opleve den på musejagt.