Elmelund Skov

Elmelund Skov sydvest for Odense er den største nye skov Danmark i 100 år. De 600.000 træer blev plantet i 2014. Skoven skal give borgerne i Odense-området flere og bedre naturoplevelser. Samtidig er den med til at beskytte drikkevandsreserverne i undergrunden.