Kirkendrup Skov

Kirkendrup Skov er plantet inden for de seneste 20 år. Formålet er at give borgerne bedre rammer til at dyrke friluftslivet. Samtidig er skovrejsningen med til at beskytte drikkevandsreserverne i området. Og der plantes fortsat mere skov.