Oplevelser i Kirkendrup Skov

Kirkendrup Skov er en ung skov. Kun få af træerne er mere end 20 år gamle. Alligevel er der gode muligheder for naturoplevelser – til fods, på cykel eller til hest begge steder. Du kan nyde den friske luft og stilheden, give hunden en tur uden snor eller gå på opdagelse blandt træerne, i lysningerne eller i de fugtige moselandskaber.

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Skoven ved Ravnebakken

Fra Ravnebakken nord for Søhusvej er der udsigt over store dele af Kirkendrup Skov og Odense. Området var engang en grusgrav, og der er blevet gravet grus her helt frem til 1995. De stejle skrænter og lavningen med søen er skabt af menneskers aktivitet. Fra toppen af Ravnebakken er der en flot udsigt over skoven og kig til Odense. Knallertbanen nordvest for Ravnebakken ejes af Tarup Ungdomsskole og lå her, før skoven blev rejst.

Kirkendrup Skov ligger kun få kilometer fra Odenses centrum. Indtil de første træer blev plantet i 1995, var her dyrkede marker. Men undergrunden gemmer på en vigtig del af de grundvandsreserver, der skal forsyne borgerne i Odense med drikkevand. Ved at plante skov på arealerne sikrer man, at vandet forbliver rent. I skoven bruges der ikke sprøjtemidler, som ellers kunne sive ned og forurene grundvandet. Næsby Vandværk har drikkevandsboringer i området og har derfor været med til at betale for skovrejsningen.

Selv om træerne i Kirkendrup Skov kun har stået der i ca. 20 år, er der masser af natur at gå på opdagelse i. I nogle områder står træerne tæt, mens man andre steder møder lysninger og skovenge. Et afvekslende landskab giver de bedste betingelser for at få mange forskellige arter af planter og dyr til at slå sig ned. Og variationen betyder flere og bedre naturoplevelser for skovens gæster.

2. Kattebjerg Hundeskov

Nord for Søhusvej ligger det ene af de to indhegnede områder i Kirkendrup Skov, hvor hunde må løbe frit. Den 13 hektar store Kattebjerg Hundeskov er anlagt i 2006-07. Træerne er endnu små, men alligevel har hundene og deres ejere for længst taget stedet til sig. De brede, grusbelagte stier egner sig også fint til ture med barnevogn og til kørestolsbrugere. En mindre hundeskov på 5 hektar findes ved Kirkendrupvej i den sydlige del af skoven.

Hent folder med ”færdselsregler” og kort over hundeskovene ved Odense her.

3. Næsby Mose

Fugtige enge og mosestrækninger findes flere steder i Kirkendrup Skov. Følger du den blå rute, kan du opleve det specielle liv i mosen, bl.a. ved Lille Fællesbjerg og i Næsby Mose. Nogle steder er der bygget gangbroer af træ i kanten af mosen, så du kan færdes sikkert i det sumpede landskab. I moserne vokser bl.a. elletræer og pil. Når træerne vælter, får de lov til at blive liggende. Mange fugle, insekter, svampe og planter holder til her. Prøv at lægge mærke til den fugtige luft, det specielle lys og stilheden, når du går på opdagelse i mosen.

Området nærmest Næsbyhoved-Broby er meget åbent med enge omgivet af skov. Engene afgræsses af køer, så væksten holdes nede. Det giver mulighed for, at sjældne planter som f.eks. orkideer med tiden kan trives her.

I kanten af Næsby Mose ligner landskabet nærmest en urskov med krat, skov og ellesump. Kun et par stier i udkanten holdes fri, så mennesker kan færdes til fods. I Næsby Mose kan du om foråret og først på sommeren høre et fantastisk kor af sangfugle, bl.a. nattergalen. Nogle år yngler den sjældne pungmejse i mosen, og man kan også møde guldsmede og butsnudet frø her.

4. Lundsgård

Et af hovedformålene med at plante ny skov er at skabe gode forhold for friluftslivet. Ved Lundsgård findes en såkaldt økobase i form af et åbent bålhus på 100 kvadratmeter. Huset bruges bl.a. til undervisning af skolebørn.

Lundsgård var indtil 2004 en landbrugsejendom. På markerne hvor der i dag er plantet skov, har der været dyrket korn og roer. I dag er kun fundamentet fra gården og en maskinhal tilbage. I området mellem maskinhallen og bålhuset ligger den gamle have, der hørte til gården. Her vil du møde træer, buske og urter, som man ikke normalt finder i skoven. Om efteråret kan du samle kastanjer under de mange hestekastanjetræer, som står her. Naturlegepladsen i Kirkendrup Skov finder du nær p-pladsen ved den lille hundeskov. Her kan du gå på jagt efter den kloge ugle, den gamle heks, de små mus eller frøen i mosen. Figurerne af træ gemmer sig rundt omkring i landskabet. De er skabt af billedkunstneren Allan Bo Jensen.

I bålhytten er der plads nok til at holde fest.

Området er tilgængelig med barnevogn eller kørestol fra p-pladsen ved hundeskoven.

5. Broby Sø

Broby Sø vest for skoven er et fint sted at se på fugle. Området er en af de vigtigste ynglepladser for grågås, rørhøg og vandrikse i Odense Kommune. Forår og efterår kan man opleve ”sort sol” i miniformat, når stærene samles for at sove i rørskoven. Før de går ned i rørene, laver de fantastiske flyveopvisninger.