Dyr og planter på Fur

Dyr

Fur har i dag en bestand på omkring 200 rådyr. De stammer fra 7 dyr, der blev udsat på øen i 1965-66 Dyrene kom fra Egeskov Slot på Fyn, hvor man havde noget af Danmarks stærkeste råvildt. Det har man også på Fur, der har leveret Danmarks største buk skudt i perioden 1955-94. Bukkejagten begynder 16. maj og slutter 15. juli. Der skydes årligt 60-65 rådyr på Fur.

Læs mere på Fur Jagtforenings hjemmeside

Siden 2008 er der i perioder set Kronvildt på Fur. Det er unge omstrejfende dyr, der svømmer til øen og efter et kort ophold, svømmer de væk igen.

Allerede ved færgelejet i Branden er der gode muligheder for at se den spættede sæl, men på en uforstyrret dag kan der også ligge en flok på Færker Odde. Det er dog muligt at se sæler ud for de fleste dele af Furs kystlinje.

De mange rådyr på Fur giver fødegrundlag for mange ræve. De tager en stor del af de nyfødte rålam.

Odderen var en gang på randen af udryddelse, men den lever i dag i bedste velgående på Fur.

En rundtur på Fur afslører hurtigt, at der er mange kreaturer. Og det med god grund. Specielt den nordlige del af øen har vist sig svær at opdyrke, hvorfor store områder bliver brugt som græsningsarealer for kvæget. Kvæget holder arealer fri for træer, så skaber dermed levemulighederne for den lysåbne naturs planter og insekter.

Der det ikke ualmindeligt at se vadefugle som vibe, stor præstekrave, strandskade og rødben ved øens vådområder som f.eks. Engelstør Odde.

I de tidlige forårsmåneder er der ikke mange insekter på Fur. Men ved molerskrænterne kan man se humlebierne trodse kulden. Senere på sommeren begynder luften at blafre af liv, når øens sommerfugle kommer på vingerne. Her flyver blandt andet mange perlemorsommerfugle og randøjer.

Hvad der findes af fugle, biller, sommerfugle mv. på Fur, kan ses på Fugleognatur.dk

Fugleinteresserede kan også gå ind på dofbasen.dk, hvor der ofte indrapporteres fugleobservationer fra øen

Planter

Naturstyrelsen ejer omkring 100 ha på Nordfur. En del af arealerne er omfattet af en status quo-fredning, som betyder, at arealerne ikke aktivt må ændres. Derfor må arealerne f.eks ikke beplantes. Her vokser blandt andet birk, skovfyr, rødel, gråpil og eg. Ved stranden vokser hyben, der smager fantastisk i den hjemmelavede snaps.

For madinteresserede er der på Fur mange muligheder for at finde ”nordens citron” havtornen og vild kamille.

På øens overdrev vokser flere forskellige vokshatte, mens den sjældne nikkende kodriver om foråret vokser ved Langstedhuler.

Læs mere om nikkende kobjælde på fugleognatur.dk

Læs mere om hvilke planter der ellers gror på Fur

Svampe

Der er flere gode muligheder for at finde spiselige svampe på Fur. De bedste steder bliver (naturligvis) ikke afsløret, men du kan se, hvad andre har fundet på Fur på svampeatlas.dk