Halkær Mølle

Eng, overdrev, sø, vandløb og skov. Du kan opleve stort set alle himmerlandske naturtyper i naturområderne omkring Halkær Mølle. Vandmøllen i bindingsværk fra 1664 huser et Naturcenter, hvor du finder en udstilling om egnens natur- og kulturhistorie.