Vilsted Sø

Vilsted Sø er med sine 450 ha den største ferskvandssø i Nordjylland. Den blev genskabt i 1998 for at begrænse udvaskningen af primært kvælstof til Limfjorden. Området huser både mange ynglefugle samt fugle på træk, og fra fugletårnet og broen er der gode muligheder for at se fugle. I sensommeren kan der også opleves "Sort Sol", når store stæreflokke overnatter i rørskoven.