Charlottenlund Skov

Tæt på byens trafik og hverdagens mylder kan du besøge Charlottenlund Skov, der ligger som et åndehul mellem Gentofte og sundet mellem Sverige og Danmark. Skoven bruges særligt til gåture, løbeture og af børnehaver, som finder ind i skoven til undervisning og leg.

Find vej

Parkering:

Der findes parkeringsplads ved Jægersborg Allé - se nedenstående kort. Parkering langs Jægersborg Allé er ikke tilladt.

Se p-pladsen på Google Maps

Offentlig transport:

Skoven ligger i kort afstand til Charlottenlund Station. Busstoppested på Strandvejen.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Oplevelser i Charlottenlund Skov

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Velkommen til Charlottenlund Skov

Charlottenlund Skov er en af Danmarks meste besøgte skove. Skoven har stor værdi for lokale borgere, til daglig hundeluftning, gå- og løbeture mv.

Lund betyder "lille skov", og denne lille skov var tidligere dyrehave til Ibstrup Slot, senere kaldet Jægersborg Slot, som lå hvor den nuværende Jægersborg Kaserne ligger. Den lille dyrehave eksisterede frem til 1794, hvor alt vildt bliver bortskudt. Skoven har siden da været et offentligt skovområde.

Charlottenlund Skov består mest af gammel egeskov. De ca. 300 gamle egetræer er spektakulære. Nogle er i fin vækst, som store bredkronede træer. Andre står som halvdøde træer og nogle kun som døde ”troldetræer".

I underskoven finder man blanding af bøg, elm, ahorn og tax. Underskoven er mørk og bærer præg af, at skovdriften har været nedtonet de seneste årtier. I skoven findes små åbne græssletter, der giver lys og skovbryn. Når gamle træer falder om, opstår der igen små lysninger og mulighed for nyt liv til mere lyskrævende arter – indtil skovtræerne igen vokser op og lukker lysningen.

2. Charlottenlund Slot

Navnet Charlottenlund går tilbage til 1730, hvor Christian VI forærede et stykke jord til sin søster Charlotte Amalie. I dag kendes det jordstykke som Charlottenlund Slotshave.

Charlotte Amalie satte gang i en ombygning af lystslottet Gyldenlund, der i 1733 stod færdigt som det noget mindre Charlottenlund Slot.

Johan Cornelius Krieger (1683-1755) var hovedarkitekten på slottet, som opførtes i den dengang fremherskende barokstil. Charlotte Amalie boede på slottet til sin død i 1782.

Skiftende konger benyttede siden slottet, parken og skoven i de efterfølgende århundreder som sommerresidens, hvor der blev afholdt store havefester. Charlottenlund Slotshave var dog ikke kun et yndet opholdssted for den kongelige familie; i sommersæsonen fyldtes slotshaven med telte, hvor der var sang og musik og offentlig adgang.

Slottet og slotshaven forvaltes i dag af Slots- og Kulturstyrelsen og udlejes til kontor- og selskabsformål.

3. Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort er anlagt i årene 1883-1887 som led i et forsvarsanlæg for Storkøbenhavn. Fortet udgjorde søbefæstningen sammen med Flakfortet og Middelgrundsfortet. Fortet blev nedlagt i 1932 og huser i dag en særegen campingplads. Køkken og baderum findes i de gamle kasematter. På fortet ses stadig de 12 haubitskanoner, som blev opstillet omkring 1910. Området er idag fredet.

Strandparken er i dag et skattet rekreativt område, som ejes af staten og forvaltes af Gentofte Kommune.

4. Charlottenlund Strandpark

Strandparken er i dag et skattet rekreativt område, som ejes af staten og forvaltes af Gentofte Kommune.

I parken kan du nyde madpakken på græsset under de store træer og tage en dukkert på den fine, børnevenlige sandstrand.

5. Forstbotanisk Have

I 1799 anlagdes Forstbotanisk Have som et lille arboret i Charlottenlund til støtte for undervisningen i forstbotanik ved Københavns Universitet. Der er offentlig adgang til haven, som ejes af staten og forvaltes af Gentofte Kommune.

Forstbotanisk Haves Venner bistår med at vedligeholde og udvikle stedet, og nye frivillige er velkomne.

Læs mere om Forstbotanisk Have her