Historie - Grønlien Skov

Grønlien er en helt ung skov, der ligger lige øst for Frederikssund og Sillebro Ådal. Området skulle egentlig have været et industriområde, men lokalplanen blev lavet om, og i stedet fik byens borgere en helt ny skov på 50 hektar.

De første træer blev plantet i 1999 og 2000. Og som de andre nye skove langs Roskilde Fjord er det et led i målet om at fordoble skovarealet i Danmark i løbet af de næste 50 år. Samtidig er skoven med til at beskytte grundvandet og sikre en forsyning af rent drikkevand. Skoven dyrkes nemlig uden brug af gødning og pesticider.

Skoven er domineret af løvtræer – navnlig eg og bøg. Men der er lagt vægt på variation, og der er fx også plantet kirsebær, ask og lind, rødgran og douglasgran. I den nordøstlige del er der plantet en lund med ægte kastanier. Ægte kastanier er spiselige. De sætter kun frugt i varme somre, og det vil tage nogle år, før træerne er gamle nok til at sætte kastanier. Men til den tid kan skovgæsterne tage kastanier med hjem til eget forbrug.

Træerne vokser allerede godt til i skoven. Det er god jord, der i århundreder har været dyrket som landbrugsjord. Der er ikke gjort fund fra oldtiden i skovområdet. Men hele området ned langs Roskilde Fjord er spækket med dysser, gravhøje og andre fund fra stenalder og bronzealder, så der har helt sikkert boet mennesker i området i flere tusinde år.

Man ved også, at der i 1600-tallet lå en lille landsby, Tollerup, i Sillebro Ådal umiddelbart ved siden af den nuværende Grønlien Skov. Byen brændte ned under svenskekrigene i 1657-60. Ved senere udgravninger har man fundet mønter fra middelalderen, og der er også fundet spor af en bebyggelse, der menes af stamme fra jernalderen ca. år 500-800.

I dag udgør Grønlien Skov sammen med den oprettede Sillebro Ådal et attraktivt grønt område med masser af aktiviteter for Frederikssunds borgere og alle andre naturelskere.

Om navnet Grønlien Skov

Navnet Grønlien stammer fra en gård, der har ligget i skoven.

Tidslinje

Oldtiden: Der har boet mennesker i området lige siden oldtiden, men der er ingen gravhøje i skoven og heller gjort nogle arkæologiske fund. 

500-800: Fund fra en bebyggelse fra jernalderen i Sillebro Ådal umiddelbart uden for den nuværende Grønlien Skov. 

1657-60: Landsbyen Tollerup i Sillebro Ådal bliver brændt ned under svenskekrigene. 

1999-2000: De første træer bliver plantet i Grønlien Skov. Skoven skal være med til at sikre en ren drikkevandsforsyning og samtidig give de lokale beboer en skov med masser af spændende naturoplevelser.