Dyr og planter i Kongelunden

Dyr

Dyrelivet i Kongelunden

I Kongelunden findes en mindre bestand af rådyr. De blev oprindeligt sat ud på Vestamager i 1960 og 61 og har derfra spredt sig til Kongelunden, hvor de trives. Den bedste tid at få dem at se er ved daggry og ved solnedgang. Men det kræver, at man bevæger sig musestille. Ellers er de hurtigt væk.

Der er også ræve og harer og masser af mus i Kongelunden. Derimod er der hverken grævling, egern eller muldvarp. Det skyldes, at Amager er en ø, og grævlinger, egern og muldvarpe er ikke meget for broer. Der er også en hel del fasaner i Kongelunden. De stammer fra fasaneriet, der blev oprettet i 1840. Det var vilde fasaner, som man ”nursede”, så de ville trives og yngle, så der var noget for kongen at skyde. I dag er der meget lidt jagt i Kongelunden. Til gengæld er ræven med til at holde bestanden nede.

DOF-basen

Er du fugleinteresseret kan du gå ind på www.dofbasen.dk og se, hvilke observationer, der er gjort på forskellige lokaliteter i landet. Er det fx tid til tranetræk i Kongelunden? Du kan også indtaste dine egne observationer og se statistikker over alle observationer af de forskellige fuglearter.

Læs mere om kongens vilde fasaner

Kongelunden er et rigtigt godt sted at kigge på fugle. Med sin beliggenhed ud til strandengene og Køge Bugt er der et rigt udvalg af forskellige slags fugle. Bare i skoven regner man med, at der er over 300 forskellige arter. De trives i den tætte underskov. Og i foråret og den tidlige sommer kan du høre masser af fuglesang – bl.a. nattergale og skovsangere.

Fra fugletårnet i den sydlige og nye del af Kongelunden kan man betragte de mange trækfugle på vej mod nord eller syd. Det kan være store træk med tusindvis af traner eller af grågæs og bramgæs. Himlen kan være sort af fugle. Du kan også være heldig at se havørn og andre danske rovfugle på træk.

Et rigt insektliv er et andet særkende for Kongelunden. Og det gælder ikke bare myg i sommermånederne. Der findes mange tusinde insektarter i Danmark, og nogle af dem findes faktisk kun i Kongelunden. Det gælder visse mølarter, som insektjægere rejser langvejs fra for at fange.

Sommerfugle er der også mange af i Kongelunden. Skovrandøjen er ganske almindelig, og er man heldig kan man også se mere sjældne arter som den eksotiske iris og den hvide admiral.

 

Planter

Træer og planter i Kongelunden

Størstedelen af træerne i Kongelunden er eg. Resten er blandskov med ædelgran, birk, ask, skovfyr og rødgran og bøg m.m. I modsætning til en bøgeskov er det lyst at færdes i en egeskov, og egen giver også plads til en frodig undervegetation af forskellige typer af buske, fx hassel. Den tætte undervegetation giver også god beskyttelse til dyrelivet.

Et særligt kendetegn ved Kongelunden er de mange skovbryn, der i foråret blomstrer i en sky af hvidt. Det er fx hyld, slåen, vilde æbler, kvalkved og mirabelle, og der plantes hele tiden mere ”hvidt skovbryn” rundt om de nye skovarealer, der bliver til i disse år. Dels for at det ser smukt ud, dels for at der er noget at høste for fuglene og skovens gæster. Det er også grunden til, at man i de senere år har plantet 8000 ægte kastanjer (spisekastanjer). I øvrigt er der også valnødder og hasselnødder. Udover nødder kan du også samle svampe. Der er både kantareller og rørhatte i skoven.

Om foråret er det vortemælk og martsviol, der først pibler op af skovbunden. Siden tager anemonerne over, og visse steder i skoven er der mængder af ramsløg.

Der er også sjældne planter i Kongelunden og på strandengene ned til vandet. En af dem er brændeskærm cnidium dubium, der er en art i skærmplantefamilien. Den kendes kun fra strandoverdrev på Amager. Den er hvid, har mange skærmstråler og små, næsten kuglerunde frugter.

Af orkideer kan du f.eks. finde skov-hullæbe. Den kan blive op til en meter høj og har mange grønne eller brune blomster. Den blomstrer fra juli til september. Den er fredet, men rådyrene elsker den. De spiser blomsterne pga. deres store indhold af nektar.