Kilen, Resenborg og Hornet

Umiddelbart nord og vest for Struer ligger området Kilen, Resenborg og Hornet. Kilen er en inddæmmet fjordarm, der nu er en brakvandssø, mens Resenborg og Hornet er to nærliggende skovområder. Landskabet er kuperet og primært skabt ved isens afsmeltning i slutningen af den sidste istid.