Dyr og planter ved Kilen, Resenborg og Hornet

Dyr

For dyreinteresserede er Kilen og landområderne omkring et storslået område at befinde sig i. For en række arter udgør den varierede natur ideelle levevilkår, og med lidt tålmodighed kan der være mulighed for at se nogle af de mere sjældne fugle eller pattedyr.

Pattedyr

Hare, ræv, rådyr og nogle af mårdyrene kan opleves i områderne omkring Kilen. Særligt omkring solopgang og nedgang er chancen stor for at se nogle af dyrene.
Men også nogle af Danmarks sjældneste pattedyr holder til her, det gælder blandt andet odderen og ikke mindst birkemusen.

Krybdyr og padder

I området kan blandt andet ses hugorm, stålorm, markfirben og skovfirben. Derudover er der spidssnudet frø og muligvis også butsnudet frø. Og endelig er der også almindelige tudser.

Fisk

Struer Fritidsfiskerforening opdrætter og udsætter laksefisken helt fra netbure i vestsiden af Kilen under højspændingsledningen.
Herudover findes skrubber, ål, regnbueørreder (undslupne dambrugsfisk), hundestejler og lejlighedsvis sild.
I Vasen Bæk findes en lille stamme af oprindelige ørreder.

Fugle

På Kilen raster om vinteren til tider hvinænder i tusindtal og stor skallesluger i hundredvis. I mindre antal ses gråand, troldand, blishøns, mågearter, skarv og hejrer. Lille skallesluger ses regelmæssigt.
Om vinteren kan man også opleve sangsvaner. Hvis Kilen er frosset til, står de gerne ude midt på isen og synger. Også den store hornugle kan høres fra bevoksningen på Kilens skrænter. Størst chance for at høre dens tuden er en stille aften i løbet af vinteren eller det tidlige forår.
Fra slutningen af marts ses også gravænder, taffelænder, toppet lappedykker og lejlighedsvis mange andre arter.
Overalt i Kilen kan man foråret igennem følge den toppede lappedykkers karakteristiske parringsadfærd.
Ved Kjærgaard Mølle ses fra eftersommeren ofte isfugl, vandstær og endda fiskeørn. I mølledammen yngler troldand og ved møllehjulet bygger bjergvipstjerten ofte sin rede.

Birkemusen

I Danmark findes birkemusen kun to steder: I det vestlige Limfjordsområde, og i den sydlige del af Jylland.
Birkemusen kan kendes på den lange sorte rygstribe, der går fra øjnene og ned til haleroden, samt halen, som er længere end kroppen. Fra snudespids til halerod måler birkemusen 5-8 cm, mens halen kan være op til 11 centimer lang. Birkemusen søger efter føde om natten, og fra oktober til maj sover den vintersøvn i en rede af græs og mos.

Planter

Plantelivet ved Kilen, Resenborg Plantage og Hornet er meget varieret. I området kan både findes løvskov, nåleskov, sumpskov, hede, eng og så videre.

Rundt om Kilen er der en masse forskellige typer græs og siv. Her kan man også være heldig at finde nogle af de insektædende planter soldug og vibefedt. Derudover er der forskellige typer af gøgeurt.

I Resenborg Plantage kan blandt andet findes:
Elm, sitkagran, rødgran, pil, lærk, alm. røn, bøg, rødel, hestekastanje, ær, vortebirk, hassel, kristtorn, alm. ædelgran, ask, stilkeg, vild kaprifolie, druehyld, rynket rose/hybenrose, brombær, hyld, vild rose, mirabelle/kirsebærblomme.

I Hornet er der en blanding af nåleskov og løvskov. Her har du også mulighed for at finde svampe som eksempelvis rørhatte – det kan være Karl Johan og indigo-rørhat. Derudover er der kantareller og tragtkantareller.
Det adskiller sig fra Resenborg Plantage, hvor der blandt andet kan findes stinksvampe og til tider også østershatte.