Oplevelser ved Kilen, Resenborg og Hornet

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Resenborg Plantage

Resenborg Plantage er en smuk, lille skov på omtrent 25 hektar, der ligger helt ned til Kilens bred. Skoven minder om en østdansk skov på morænejord med store gamle løvtræer midt i det vestjyske. Området er stærkt kuperet med stejle skrænter ned mod vandet, og der er stor variation blandt både planter og dyr.
Plantagen stammer fra 1903, hvor Konsul Schou opkøbte og tilplantede området. Konsulen bekendtgjorde med ordene: ”Her er fri adgang for enhver. Jeg gemmer ikke naturens skønhed for min egen mund.”, at offentligheden var velkommen i hans skov.
Den gæstfrie Konsul blev taget på ordet, og skoven blev – og er fortsat – et yndet udflugtsmål for folk fra Struer-området. Særligt i mellemkrigsårene var stedets popularitet stor. Her blev etableret en lille færgeoverfart fra Struer til plantagen, hvor skovtursgæsterne havde mulighed for at få kogt vand til kaffe og te ved Konsul Schous sommerhus. Resterne af konsulens sommerhus i bjælkehyttestil kan stadig ses i skoven.
I 1983 blev Resenborg Plantage opkøbt af Skov- og Naturstyrelsen ved Klosterheden Skovdistrikt.

2. Kilen

Kilen er en fire kilometer lang brakvandssø, der har en gennemsnitsdybde på 2,9 meter og en maksimumdybde på 6,5 meter. En vejdæmning har siden 1856 skilt fjordarmen fra resten af Limfjorden.
Det varierede og kuperede terræn med skove og skrænter gør området til en stor naturoplevelse. Kilen er en del af en såkaldt tunneldal, der er dannet af smeltevand fra sidste istid. Fugle har gode vilkår på og omkring Kilen, og det er i dag et spændende område at iagttage vandfugle.
Området er fredet.

På grund af den helt særlige geologi indgår Kilen området som et hotspot i Geopark Vestjylland

https://www.geoparkvestjylland.dk/

3. Kjærgaard Mølle

Ved Bredkær Bæk i det nordøstlige hjørne af Klosterheden Plantage ligger vandmøllen Kjærgaard Mølle. Møllen tilhørte frem til 1547 nonneklostret Stubber Kloster ved Stubbersø (der ligger omkring 20 km sydøst for Struer), som ejede syv vandmøller i området. Møllen var så vigtig for lokalsamfundet, at bønder kom helt fra Thyholm for at male deres korn.
Slutningen af 1800-tallet markerede de sidste krampetrækninger for Kjærgaard Mølles storhedstid. Vandmøllernes tid var ved at rinde ud, og for at gøre tingene endnu værre brændte møllebygningen i 1913.
I 1917 blev der ved møllen bygget en turbine, der kunne levere strøm til elværket i den nærliggende by, Fousing. Det lille dynamohus er stadig bevaret. Det samme er møllens stuehus fra 1871.
I oktober 1977 stiftede Lemvig, Thyborøn-Harboøre og Struer kommuner samt Nr. Nissum Seminarium og det daværende Klosterheden Statsskovdistrikt en naturskole ved den gamle mølle. Naturskolelederen bor i møllens gamle stuehus, hvorfor det ikke er muligt at se det indefra.

Læs mere om Kjærgaard Mølle

4. Skramsdale

I Hornet ligger Skramsdale – en smuk og meget dyb smeltevandsdal, hvor fem erosionsdale fra morænelandskabet og hedelandskabet mødes. Dalene danner grænsen mellem to meget karakteristiske landskabsformer i Hornet med Kobbelhøjes kuperede morænelandskab mod nord og hedesletten mod syd.

Et stenkast fra Skramsdale i forlængelse af Hornets shelter- og naturlegeplads finder du et Amplified Views lydkunstværk. Skulpturerne, der er opstillet af Lydens By og B&O i 2019, er skabt til dette specifikke sted. Stil dig helt tæt på og hør, hvordan kunstværket forstærker lyden af susen i granerne og de rytmisk knagende trækroner.

5. Kobbelhøje

I Hornets nordligste ende ligger Kobbelhøje, der er gravhøje – højst sandsynligt fra bronzealderen. Den største af højene rager 55 meter op over landskabet og er dermed højeste punkt i Hornet. Udsigten herfra er spektakulær.
Kobbelhøje ligger inde i Hornets hundeskov.

6. Gravhøje og Hulvejspor

Helt tilbage til Stenalderen har området omkring Kilen været beboet og befærdet af mennesker. Øst for Hornet, i det sydøstlige hjørne af Hornet og videre forbi Naturskolen Kjærgaards Mølle er der spor efter stenalderens færdselsvej – kaldet oldtidsvejen. Stenaldermenneskene har sandsynligvis valgt lige præcis den rute, fordi det her var muligt at passere den relativt dybe dal med Bredkær Bæk i bunden.
Langs oldtidsvejen er der flere gravhøje. Fem af dem kan blandt andet ses på den lille bid hede mellem Bredkær Bæk og Hornet.
Syd for dalen på næsset mellem Kjærgaards Mølle og Mølbjerg helt ud mod vejen og Kilen har ligget en samlingsplads for bondestenalderens mennesker. Pladsen er omtrent 5300 år gammel og blev brugt til kultiske handlinger, når stenaldermenneskene lagde deres døde i graven. Der er kun muligt at se sporene efter samlingspladsen fra et fly.

7. Struer

Tæt ved Kilen ligger købstaden Struer. På verdensplan er Struer først og fremmest kendt for elektronikvirksomheden Bang & Olufsen, der siden 1925 har produceret eksklusivt hi-fi-udstyr til kunder verden over.

Struer er kendt som Lydens By. Lydens By handler om at bygge videre på det naturlige DNA som ligger i Struer på grund af lydindustriens store påvirkning.

Se mere på bang-olufsen.com

Se mere på lydensby.dk

Også mindre foretagender har placeret Struer på verdenskortet. For eksempel har Struer Kajak siden 1947 håndbygget trækajakker til toptunede elitekajakroere og motionister. To kajakroere fra Struer Kajakklub har vundet medaljer ved De Olympiske Lege – Frederik Kobberup vandt guld i enerkajak over 1.000 meter i 1948, og Arne Høyer vandt bronze i 4x500 meter stafet ved 1960-legene i Rom. Begge roede i både bygget i Struer.

Se mere på struerkajakklub.dk

Ud over sport og hi-fi byder Struer på masser af kultur – ikke mindst på Struer Museum, der ligger i digterens Johannes Buchholtz’ gamle hjem i Søndergade.

Se mere på struermuseum.dk

Tæt ved gågaden ligger byens havne. En gåtur på lystbådhavnen indbyder til en is, mens industrihavnen emmer af nostalgi.

8. Resen Kirke

Mellem Resenborg Plantage og Hornet – midt på vandreruten rundt om Kilen – ligger Resen Kirke. Opført i den tidlige middelalder lå kirken oprindeligt som centrum i en lille landsby med en halv snes gårde og nogle huse.
Kirken er bygget af sten, som egnens bønder samlede på deres marker og slæbte op til byggepladsen, hvor stenhuggere formede dem, så de var egnede til at stable ovenpå hinanden uden for megen brug af bindemiddel.

Gennem tiden har Resen Kirke to forskellige tårne. Kirkens første tårn var ifølge kilderne muligvis et rundt murstenstårn. Tårnet blev højst sandsynligt revet ned i slutningen af 1700-tallet. Det nuværende tårn blev rejst i 1792. Det var den daværende præst, Hans Christian Rosenberg, der lod det nuværende tårn opføre. Han ejede samtidig en gård, der fik navnet Resenborg. Gårdens navn går igen i navnet på plantagen tæt ved kirken.

Læs mere om Resen Kirke på rhb.dk