Året rundt ved Skærum Mølle

Forår

Råbukken har fået nyt gevir og gnider det bløde hudlag kaldet basten op ad træer og buske for at få det af. Bukken spiser efterfølgende basten og får på den måde noget ekstra næring. Den historiske skov springer ud og giver besøgende et indtryk af naturens udvikling. I Teglværkssøen leger gedder parringsleg i det lave vand tæt ved bredden.

Sommer

Ravnen plejer sine unger i toppen af de høje træer i områdets sydlige del. Knopsvanen har også unger, men de svømmer pænt efter deres forældre i Teglværkssøen. Isfuglen dykker i Lilleåens vand for at finde føde til sine unger. Fuglen konkurrerer med de stille lystfiskere, der står på åens bred. Gråandrikken fælder sin farvestrålende yngledragt og vil frem til oktober ligne hunnen.

Efterår

Naturen forbereder sig til vinteren, så løvtræerne skifter farve fra grøn til rødlige nuancer. Trækfuglene forlader Lilleåen, mens de sidste havørreder kravler op mod strømmen for at gyde. Mange af fiskene dør af deres anstrengelser, men nogle af fiskene svømmer igen ud på eventyr i verdenshavene. En del af fiskehejrerne får luft under vingerne og flyver mod varmere himmelstrøg vinteren over.

Vinter

Isen ligger som et tykt spejl på Teglværkssøen. Hvor strømmen er stærkt, holder Lilleåen sig isfri. Isfuglen spejder efter insekter og fisk. Er vinteren så hård, at vandet fryser til, mister mange fugle livet. Er vinteren derimod mild, trives isfuglen. Det samme gør områdets store harebestand, der i milde vintre kan få sit første kuld unger i slutningen af februar.