Oplevelser ved Skærum Mølle

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Skærum Mølle

I den tidlige middelalder tilhørte området ved Skærum Mølle cistercienserklostret i Tvis. Prins Buris havde i 1163 skænket ”Skierm Birk med jord, skove, enge, møller, fiskevande samt anden ejendom” til munkene. Forskere mener, at betegnelsen ”birk” må være en oversættelsesfejl, da historien i øvrigt ikke kender noget birk af dette navn.

Læs mere om Prins Buris på denstoredanske.dk

Efter reformationen kom Skærum Mølle under den nærliggende herregård Nr. Vosborg. De forskellige herremænd forpagtede jorden omkring Skærum ud, og i 1879 overtog Niels Villemoes og hans bror Chresten den daglige ledelse med drift af blandt andet eget teglværk.

I 1905 købte Niels Villemoes Skærum Mølle, hvorefter Villemoes-slægten slog sig permanent ned på gården. Svigtende drift og yngre generationers manglende lyst til at drive landbrug fik i 1970’erne de daværende ejere Anna Elise Villemoes og hendes mand Ole Holch Skalkam til at sætte gården til salg. I 1987 blev Skærum Mølle solgt og Den selvejende institution Skærum Mølle stiftet.

Siden har Fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle drevet kursusvirksomhed på den gamle gård. I 2009 – kort efter Anna Elise Villemoes’ død – købte Naturstyrelsen jorden omkring Skærum Mølle med det formål at skabe et nyt naturområde på de gamle marker.

Læs mere om Folkeuniversitet på skaerum.dk

 

2. Teglværksmuseet

I Vosborg Teglværk/Skærum Mølles gamle smedje ligger landets første teglværksmuseum. Den lille bygning er fra 1875. At der ligger et teglværksmuseum her, giver god mening, for gennem tiden har teglværksindustrien spillet en vigtig rolle for Skærum Mølles udvikling.

Udstillingen viser udviklingen gennem tre ben:

  • Geologi: Ler som forudsætning for teglfremstilling.
  • Teglsten: Forskellige typer, teknologi og redskaber – udvikling fra håndværk til industri.
  • Billedsamling: Historien om livet på et teglværk – hverdagsliv, arbejdsliv og markante personligheder. 

I forbindelse med naturrejsningen er teglværkets gamle lergrav blevet omdannet til en sø, der står i forbindelse med Lilleåen.

Det er muligt at blive vist rundt i Teglværksmuseet og resten af Skærum Mølle.

 

3. Huset for Sten og Stjerner

I midten af 1980’erne skænkede amatørgeologen Carlo Møller, Holstebro, sin omfattende stensamling til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

For at give samlingen en passende ramme kontaktede folkeuniversitetet kunstneren Per Kirkeby. Selv om Kirkeby aldrig havde konstrueret et hus, tog han opgaven, og i 1996 stod huset færdigt på Skærum Mølles gamle teglværksgrund. Ud over Carlo Møllers stensamling indeholder huset rum, hvor nattehimlen kan studeres på et stort lærred i loftet.

At træde indenfor i ”Huset for Sten og stjerner ”er noget helt specielt. De rødbrune mursten i gulv og vægge samt de højtsiddende vinduer giver de besøgende en fornemmelse af at stå i en gotisk katedral. Den imponerende stensamling står i midten af hovedrummet og langs væggene.

Skoleklasser og grupper med interesse for stjernehimlen kan rette henvendelse til folkeuniversitet.

Se mere på skaerum.dk

 

4. Den gamle brugs

At gå ved Skærum Mølle er sine steder en tur tilbage i tiden. Ikke mindst i gårdens tidligere hønsehus, hvor besøgende med få skridt bliver hensat til livet for omkring 100 år siden. Her er indrettet en udstilling med inventar og varelager – hovedsagelig fra brugsforeningernes første år.

Folkeuniversitet har samlet inventar og varer fra mange forskellige brugsforeningers butikker, heraf flere i Vestjylland.

 

5. Den historiske skov

I den vestligste del af området af Skærum Mølle – lige op til Vembvej – ligger Den historiske Skov – et område, som Naturstyrelsen tilplantede i 2009. Den historiske skov viser vegetationens udvikling i Vestdanmark siden sidste istid. På baggrund af pollendiagrammer har Naturstyrelsen kunnet se, hvilke træarter der indvandrede i takt med, at temperaturen steg efter sidste istid.

Den historiske skov indeholder fem delområder:

I: Birke & fyrretid (9000-8000 f.Kr.). Her vokser birk og skovfyr.
II: Hasseltid (8000 – 6000 f.Kr.). Her vokser hassel under asp, birk og skovfyr.
III: Ældre lindetid (6000 – 4000 f.Kr.). Her vokser lind, eg, elm, el, birk, skovfyr.
IV: Yngre lindetid (4000-1000 f.Kr.). Her vokser ask, lind, eg, elm, el, birk, skovfyr.
V: Bøgetid (1000 f.kr – 200 ef.Kr.). Her vokser bøg, ask, lind, eg, el, birk, skovfyr og rødgran.

Turen gennem den historiske skov fungerer bedst, hvis besøgende begynder gåturen fra parkeringspladsen på Skærum Møllevej.

6. Teglværkssøen

Skærum Mølle var i mange år en kapacitet inden for teglværksdrift. Historien begynder for alvor i 1882, hvor Nr. Vosborg valgte at flytte sit teglværk til Skærum Mølle. At beslutningen blev truffet, ligger lige for: Ved Skærum Mølle var der masser af vandkraft i både Lilleåen og Storåen.

Og nok så vigtigt: Der var masser af ler i jorden tæt ved Lilleåen.

Da teglværket lå ved Nr. Vosborg, blev leret transporteret med studetrukne vogne og derefter æltet af en stud i en trosse. Nu, hvor værket lå tæt ved Lilleåen, blev leret transporteret med pram ad Lille åen. Teglværket lukkede i 1957 og blev nedrevet i 1960.

Naturstyrelsen købte i 2009 Skærum Mølles landbrugsjord, og kort efter lavede styrelsen den gamle lergrav om til en sø.

 

7. Nørre Vosborg

Vest for Skærum Mølle ligger herregården Nørre Vosborg, der tidligere ejede området og bygningerne omkring Skærum Mølle. Fra 2004 til 2008 gennemgik herregården en omfattende restaurering, så den i dag fremstår som et kulturelt samlingssted med hotel, restaurant og kursusfaciliteter.

Tilbage i tiden har Nørre Vosborg været et prægtigt herresæde med skiftende ejere.

Oprindelig lå herregården ved Storåens udmunding i Nissum Fjord, men i 1532 skyllede en kæmpe stormflod ind over gården, så den sank i jorden.

Det fik i midten af 1500-tallet den daværende ejer, den katolske biskop fra Odense, Knud Gyldenstjerne, til at genopbygge Nørre Vosborg på dens nuværende placering. I sommeren 1859 besøgte den allerede dengang landskendte digter, H.C. Andersen, Nørre Vosborg, mens han var i området under sin ”store Jyllandsrejse”. Den daværende godsejer, A.E.M. Tang, havde inviteret Andersen på besøg, og opholdet formede sig som en stor hyldest til digteren. Prominente gæster blev inviteret, og der blev holdt store fester. Under sit ophold skrev H.C. Andersen digte, lavede papirklip, tog på udflugter i omegnen. Blandt andet så han Vesterhavet – noget, han brændende havde ønsket sig.

Læs mere om Nørre Vosborg på nrvosborg.dk

 

8. Vemb Kirke

I den østlige del af den nærliggende stationsby, Vemb, ligger Vemb Kirke. Kirken er opført af kampesten i løbet af det 13. århundrede.

Oprindeligt har der været indgang til kirken fra både nord- og sydsiden. Den sydlige dør er i dag muret til. Norddøren forbinder kirkens skib med våbenhuset, der er opført af munkesten i 1600-tallet og belagt med tegltag. Over døren mellem kirkens skib og våbenhuset er et citat fra Salme 121: ”Gud (Herren) bevare din udgang og indgang.”

Kirkens klokke blev støbt i 1340 af mester Nicolaus, der også har støbt klokken i den nærliggende i Naur kirke.

Læs mere på sogn.dk

 

9. Holstebro

Små 20 km øst for Skærum Mølle ligger kulturbyen Holstebro. Byen er fire gange i træk blevet kåret som Danmarks Flotteste Handelsby – blandt andet fordi kunsten og kulturen blomstrer overalt. Oplev byens smukke gågade, hvor kunstneren Bjørn Nørgaard har stået for gågadens belægning. Se Hotel Schaumburg, som er et klassisk, dansk købstadshotel. Besøg Holstebro Kunstmuseum med dansk og international kunst og kunsthåndværk. Nyd den afslappede og hyggelige stemning i Holstebro by med de mange shopping-muligheder og flere hundrede specialbutikker.

 

10. Struer

Tæt ved Skærum Mølle ligger købstaden Struer. På verdensplan er Struer først og fremmest kendt for elektronikvirksomheden Bang & Olufsen, der siden 1925 har produceret eksklusivt hi-fi-udstyr til kunder verden over. Også mindre foretagender har placeret Struer på verdenskortet. For eksempel har Struer Kajak siden 1947 håndbygget trækajakker til toptunede elitekajakroere og ivrige motionister. To kajakroere fra Struer Kajakklub har vundet medaljer ved De Olympiske Lege – Frederik Kobberup vandt guld i enerkajak over 1.000 meter i 1948, mens Arne Høyer tog bronzen på 4x500 meter stafet ved 1960-legene i Rom. På holdet var også OL-guldvinderen Erik Hansen fra Holstebro. Alle tre roede i kajakker bygget i Struer. Naturligvis. Fabrikken er åben for besøgende.

Ud over sport og hi-fi byder Struer på masser af kultur – ikke mindst på Struer Museum, der ligger i digteren Johannes Buchholtz’ gamle hjem i Søndergade. Tæt ved gågaden ligger byens havne. En gåtur på lystbådehavnen indbyder til en svalende is, mens industrihavnens beton og fabrikker emmer af arbejderkultur og nostalgi.

 

11. Lemvig

Nordvest for Skærum Mølle ligger Lemvig med fødderne solidt placeret i Limfjordens vandkant. Byen ligger i en af istidens smeltevandsdale, som også kan ses inde i selve plantagen.

Lemvig kan føre sin historie tilbage år 1234, hvor den bliver nævnt i et brev til kongen. Godt 300 år senere – i 1545 – fik Lemvig købstadsprivilegier.

Læsere af tegnserien ”Livets gang i Lidenlund” vil måske kunne genkende Lemvig. Forfatteren af tegneserien – Henning Gantriis – har nemlig brugt Lemvig som inspiration til Lidenlund.

I Lemvig vil det være oplagt at besøge byens museum, der blandt andet arrangerer foredrag om Rom Flyveplads. Og når du alligevel er på museet, skal du ikke snyde dig for en tur på planetstien.

Læs mere om Lemvig Museum på lemvigmuseum.dk

Læs mere om Planetstien på planetstien.dk

Stien er en gengivelse af solsystemet i størrelsesforholdet 1:1.000.000.000, hvor planeterne er skulpturer. Solen står i Vesterbjerg, og turen ud til Pluto er i fugleflugtslinje 7,4 kilometer, hvilket svarer til 7,4 milliarder kilometer ude i verdensrummet. Følger du den afmærkede rute, kommer du til at gå 12 kilometer.