Dyr og planter ved Skærum Mølle

Dyr og fugle

Naturen ved Skærum Mølle er stadig ny, så dyrearterne er stadig ved at vænne sig til, at her ikke længere bliver drevet landbrug. Her kommer enkelte rådyr forbi, og haren trives i området. I løbet af de kommende år vil naturen langsomt vokse til, hvorfor dyrene med forskellig hastighed vil begynde at indtage området og gøre det til deres eget.

I den genslyngede Lilleå lever laks, havørred og bækørred, mens Teglværkssøen har en bestand af aborre, gedde og skalle.

Fødemulighederne i Lilleåen tiltrækker blandt andet isfuglen, der yngler i skrænter ved åen. Fuglen er på størrelse med en sanglærke og ganske sky, hvorfor det er sjældent, at man ser den. I den lille skov i den sydlige del af området ligger en gammel hejrekoloni. På rigtige dage kan besøgende høre fuglene ”tale” sammen med deres hæse skrig.

De rigtigt heldige får øje på den blå kærhøg. Fuglen yngler i de sydlige og vestlige dele af Jylland, og den har ynglet en enkelt gang ved Skærum Mølle.

Hør den blå kærhøg på fuglestemmer.dk

Derudover lever her blandt andet ravn, bekkasin, musvåge, gråand, pibeand, krikand, vibe og forskellige tagrørsfugle som knopsvane og sangsvane.

Planter

Da Naturstyrelsen opkøbte jorden omkring Skærum Mølle, var området en pløjemark. Bogstavelig talt.

Efterfølgende er dele af de højtliggende jorder blevet tilplantet, så de gamle marker i dag er på vej til at blive naturmæssigt interessante for både dyr og mennesker.

Men selv om faunaen stadig er ung, er den meget varieret. I den vestlige del af Skærum Mølle – området op til Vembvej – har Naturstyrelsen plantet Den historiske skov, der viser vegetationsudviklingen i Vestdanmark siden sidste istid. Det betyder, at besøgende blandt andet kan se ask, bævreasp, bøg, birk, elm og eg.

Derudover byder Skærum Mølle på en lang række skovbrynsbuske. Det er blandt andet tørst, æblerose, brombær, druehyld, hassel, kvalkved, sejlerøn og spidsløn. Der er også i skoven indplantet forskellige frugttræer, som nu bærer frugt til stor glæde for dyrelivet - og for dig, hvis du kommer forbi.