Året rundt på Gedser Odde og Bøtø Nor


Forår

Ederfuglene flyver nordpå i marts-april. På visse dage passerer flere end 100.000 fugle Gedser Odde på vej til ynglepladserne i Den Botniske Bugt. Også gæs og mange andefugle trækker mod nord i denne tid.

Småfuglene flokkes i buske og krat ved fuglestationens have.

Orange og gul høsommerfugl flyver ved diger og vejkanter fra maj.

Sommer

Nattergal yngler i Bøtø Plantage.

Sølvhejre og sort stork er sjældne gæster i Bøtø Nor.

I august raster hjejler og viber i Bøtø Nor. Unge traner ses af og til i Noret.

Efterår

Rovfugle som fjeldvåge og rød glente trækker i stort tal mod syd fra Gedser Odde. Mange småfugle flyver langs kysten på vej mod syd. Ude over havet følger ænder, gæs, kjover, terner og vadefugle trop.

Tranerne overnatter i Bøtø Nor på vej mod syd.

Vinter

Havørnen leder efter noget at spise langs kysten.

Gråsælerne ved Rødsand får unger allerede i februar.